Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

Je wordt tot deze studie toegelaten als je in het bezit bent van een havo-, vwo- of mbo-4-diploma. Voor deze opleiding gelden geen aanvullende eisen. Goede kennis van de Nederlandse taal en enig inzicht in economie/wiskunde maarkt de kans van slagen op de opleiding een stuk groter.

Als je een havo- of vwo-diploma hebt, gelden geen vooropleidingseisen op basis van je profiel of vakkenpakket. 

Je kunt in principe met elke mbo-opleiding niveau 4 een hbo-opleiding starten. Let op! Alleen studenten met een diploma voorzien van een datum voor  1 september worden toegelaten tot de opleiding.

Voor meer informatie over toelating kun je contact opnemen met de afdeling Studievoorlichting, telefoon 020 - 599 5422 of e-mail:  studievoorlichting@hva.nl.

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het 21+ toelatingsonderzoek.

Als je aangemeld bent via studielink kun je het diploma en overige benodigde documenten naar de studentenadministratie van de opleiding sturen. Kijk hier voor de gegevens van de studentenadministratie van jouw opleiding. Er word door de opleiding dan een waarderingsverzoek voor je ingediend bij de diplomawaardeerders van het International Office van Studentenzaken. Het vereiste taalvaardigheidsniveau is dat van het Nederlands Staatsexamen Nederlands als tweede taal NT2 programma II alle vier de onderdelen. Kijk hier voor informatie over diplomawaarderen en de benodigde documenten.

Voorbereidende cursussen

De HvA biedt de mogelijkheid om vakken (waarin je eindexamen hebt gedaan) bij te spijkeren of om vakken te volgen waarin je geen eindexamen hebt gedaan, maar die je nodig hebt om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze. Meer informatie over deze mogelijkheden vind je hier.

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 24 augustus 2016