Hogeschool van Amsterdam

Human Resource Management

Bachelor, voltijd

De opleiding HRM richt zich op mensen en hun werk binnen organisaties. Je leert hoe je bijdraagt aan optimale afstemming van organisatiedoelen en talenten van mensen.

Aan de hand van praktijkvraagstukken leer je hoe je eerst goede analyses maakt, voordat je met een advies of oplossing komt. Ons streven is dat je je ontwikkelt tot een nieuwsgierige professional, die geleerd heeft op een onderzoekende manier om te gaan met de vragen die je krijgt, en met wat je ziet, leest en hoort in en buiten de organisatie. Je analyseert op basis van data, op basis van (wetenschappelijke) literatuur over het betreffende HR-vraagstuk, en op basis van je eigen onderzoek. Je leert ook hoe je effectief adviseert en rekeninghoudt met de belangen van verschillende partijen. 
Tegelijkertijd wordt je gestimuleerd om je als professional te blijven ontwikkelen. Bijvoorbeeld door actief gebruik te maken van je nieuw verworven inzichten, door regelmatig te reflecteren op hoe je een vraagstuk hebt aangepakt, door de feedback van anderen, en door het volgen van de ontwikkelingen in het beroep.
Schrijven, presenteren en het voeren van adviesgesprekken zijn belangrijke studieonderdelen.

Door praktijkgericht onderwijs leer je alles over werving en selectie, loopbaanbeleid, functievervulling, uitstroom van medewerkers en data-analyse. Je toetst je opgedane kennis voortdurend in gesimuleerde en reële situaties. Binnen elk studiejaar kom je in contact met HRM’ers uit het bedrijfsleven met verschillende expertises, die betrokken zijn bij het onderwijs: als gastdocent, opdrachtgever, consultant, stagebedrijf, etc.

Lees meer

Bij deze opleiding wordt uitgegaan van 42 lesweken per jaar. In het eerste en tweede studiejaar heb je gemiddeld 16 contacturen per week. Een contactuur is een onderwijsuur (van 50 minuten) waarbij een docent aanwezig is. Onder contacttijd vallen onder meer hoor- en werkcolleges, project-, studie- en stagebegeleiding. De contacturen zijn slechts een deel van de tijd die je aan je studie besteedt. In totaal ben je per week zo'n veertig uur met je studie bezig.

Lees meer

HRM is een breed werkveld en biedt perspectief op een ruim palet aan functies waarvoor je wordt opgeleid. Je kunt gaan werken als HR adviseur, recruiter, organisatieadviseur, trainer, etc. In de praktijk kom je HRM'ers tegen bij een grote verscheidenheid aan organisaties, bijvoorbeeld multinationals, overheid, banken, detailhandel, uitzendbureaus, zorginstellingen en outplacementbureaus.

Lees meer

Diploma mbo niveau 4, havo of vwo.

Lees meer

Schrijf je uiterlijk op 1 mei in via Studielink. Hiervoor heb je een DigiD nodig. Het aanvragen en verkrijgen van een DigiD neemt ca. 5 werkdagen in beslag. Na inschrijving is het verplicht om deel te nemen aan een studiekeuzecheck (www.hva.nl/skc). Je wordt hiervoor door de opleiding uitgenodigd en krijgt een studiekeuzeadvies.

Lees meer

HRM-alumni aan het woord

 

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie