Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

Door praktijkgericht onderwijs leer je alles over werving en selectie, loopbaanbeleid, functievervulling, uitstroom van medewerkers en data-analyse. Je toetst je opgedane kennis voortdurend in gesimuleerde en reële situaties. Binnen elk studiejaar kom je in contact met HRM’ers uit het bedrijfsleven met verschillende expertises, die betrokken zijn bij het onderwijs: als gastdocent, opdrachtgever, consultant, stagebedrijf, etc.

Bij de werkcolleges zit je in een groep van zo’n 25 studenten. Intensievere werkvormen zoals trainingen volg je in groepjes van 12 a 13 studenten. Bij intervisie en projectonderwijs werk je samen met 5 à 6 studenten.

Belangrijke vakken 

Arbeidsrecht, Strategisch HRM, HR Onderzoek, HR Data, Performance (prestatie) management, vitaliteit en verzuim, werving en selectie, reorganisatie en ontslag, duurzame inzetbaarheid, veranderen, leren en ontwikkelen (van organisaties), bedrijfskundig HRM. Je leert ook over de nieuwste trends op HRM-gebied en krijgt ondersteunende vaardigheidstrainingen. Daarnaast is studie(loopbaan)-begeleiding geïntegreerd in het programma, passend bij de fase waarin je je bevindt.

Voor ambitieuze studenten, die extra uitdaging willen, is er een aanvullend onderwijsprogramma.

Kijk voor meer informatie over het studieprogramma in de Studiegids  op https://studiegids.hva.nl/studiegids?edu=hrm-vt

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 21 september 2017