Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

Human Resource Management Deeltijd

Je wordt tot deze opleiding toegelaten als je in het bezit bent van een havo- of vwo of mbo niveau 4-diploma. Er gelden geen aanvullende eisen.

Heb je je havo-diploma behaald vóór 2009 of je vwo-diploma vóór 2010, dan bepaalt onze examencommissie van de opleiding of je diploma voldoet aan de toelatingseisen.

Voldoe je niet aan de eerder genoemde toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het 21+-toelatingsonderzoek.

Voorbereidende cursussen

De HvA biedt de mogelijkheid om vakken (waarin je eindexamen hebt gedaan) bij te spijkeren of om vakken te volgen waarin je geen eindexamen hebt gedaan, maar die je nodig hebt om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze. Meer informatie over deze mogelijkheden vind je bij Praktische zaken onder Toelating.

Heb je buiten Nederland je diploma behaald? Onze afdeling Studentenzaken kan het niveau van jouw buitenlands diploma waarderen. Lees meer over diplomawaardering.

Als je diploma eenmaal op het juiste niveau gewaardeerd is, dan bekijkt onze Examencommissie of je het juiste vakkenpakket hebt voor deze opleiding. Heb je niet de juiste vakken om toegelaten te worden, dan kun je die eerst volgen. Ook kun je vakken ophalen waarin je ooit eindexamen hebt gedaan. Lees meer over het volgen van vakken.

Het is verder belangrijk dat je de Nederlandse taal beheerst op het niveau van Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, niveau 2 (NT2).

De deeltijdopleiding is ingericht rondom een beroep. Theorie wordt direct vertaald in beroepsproducten. De kans dat je de opleiding succesvol afrondt, is daarom groter wanneer je:

  • in een relevante sector werkt op beginnend hbo-niveau
  • redelijk zelfstandig werkt
  • regelmatig samenwerkt met collega's
  • tijdens je dagelijkse werkzaamheden in- of externe klantencontacten hebt
  • je competenties kunt ontwikkelen en beroepsproducten kunt maken
  • het Nederlands goed beheerst (instroomniveau is B2, uitstroom is C1)

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 9 oktober 2017