Hogeschool van Amsterdam

Studiekosten

Human Resource Management Deeltijd

Collegegeld

De collegegeldtarieven worden ieder jaar opnieuw vastgesteld. Bekijk de huidige collegegeldtarieven.

Overige kosten

Naast het collegegeld moet je rekening houden met kosten voor boeken, readers en vakbenodigdheden. Deze komen uit op ongeveer €500 per jaar. Verder zijn alle kosten inbegrepen, zoals inschrijving, tentamens, toetsen, assessments en coaching.

Fiscale mogelijkheden

Bedrijven kunnen de kosten van een cursus of een opleiding voor een medewerker volledig als zakelijke kosten opvoeren. Voor particulieren geldt op dit moment een maximale aftrek van €15.000 met een drempel van €250 (zie Belastingdienst).

Lenen voor collegegeld

Vanaf het studiejaar 2017-2018 heb je de mogelijkheid via het ministerie van OC&W geld te lenen om collegegeld te betalen. Dit heet het ‘levenlanglerenkrediet’. De voorwaarden zijn dat je niet ouder mag zijn dan 55 jaar en je geen recht (meer) hebt op studiefinanciering. Voor het hogeronderwijs gaat de regeling in per 1 september 2017. Meer informatie kun je vinden op de website van DUO.

Studiefinanciering

Deeltijdstudenten komen niet in aanmerking voor studiefinanciering.

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 30 september 2017