Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

Human Resource Management Deeltijd

De vierjarige deeltijdopleiding Human Resource Management bestaat uit acht semesters van een half jaar. Tijdens de opleiding zijn de beroepspraktijk en het ontwikkelen van competenties, twee belangrijke uitgangspunten.

Studieopbouw

De studie bestaat uit acht semesters van elk een half jaar. Deze semesters kunnen afzonderlijk gevolgd worden. Door semesters parallel te volgen, kun je versneld de studie afronden. De eerste zes semesters, bestaan uit twee blokken van elk tien weken.

Studie versnellen? Verzilver je werkervaring!

Bij onze deeltijdopleiding gaan we ervan uit dat je werkervaring hebt. Ons onderwijs sluit daarop aan. Voor jou als professional met (ruime) werkervaring op hbo-niveau, kan het interessant zijn om gebruik te maken van Leerweg Onafhankelijk Toetsen (LOT). Voordat het betreffende onderwijsonderdeel start, kan je via een assessment aantonen dat je de leeruitkomsten van dat onderdeel al voldoende beheerst. Als bewijsmateriaal kun je bijvoorbeeld je werkervaring opvoeren, maar ook gevolgde scholing, cursussen en/of trainingen. Als je via LOT een voldoende haalt kan dat tijdswinst opleveren; je kunt dan namelijk die onderwijsonderdelen van het programma overslaan en daardoor versnellen. Het is goed om te weten dat het assessment een stevig traject is, omdat je moet kunnen aantonen over de gewenste kennis en vaardigheden te beschikken. Denk je voor LOT in aanmerking te komen, geef dat dan aan bij een van onze medewerkers tijdens de Studiekeuzecheck (SKC) of tijdens de opleiding bij de studieadviseur. Zij kunnen je informeren over de procedure.

De beroepspraktijk centraal: vandaag leren, morgen doen

De deeltijdopleiding Human Resource Management is een beroepsgerichte opleiding. Elk semester draait om een kerntaak uit de praktijk. De lessen worden gegeven door vakkundige docenten uit het bedrijfsleven en leren je over een beleidsadvies, een HRM- verbeterplan of het voeren van een personeelsgesprek. De kennis die je opdoet, kun je direct toepassen op je werkplek. In jouw klas zit je met gemiddeld 20 studenten samen (werkgroepgrootte). 

Competentiegericht onderwijs

Om succesvol te zijn in een hbo-functie, heb je naast kennis ook professionele vaardigheden nodig. Denk aan resultaatgerichtheid, innovatievermogen, samenwerken of ondernemend gedrag. Het oefenen en trainen van competenties komt daarom veelvuldig terug in colleges, workshops en projecten, maar ook op je werkplek en privé. Gedurende de hele studie ontwikkel je negen competenties

Nieuwsgierig naar hoe je het studieprogramma in zou kunnen inrichten? Lees dan hieronder verder en schrijf je in.

We scherpen de curricula voortdurend, aan om ervoor te zorgen dat onze opleidingen goed aansluiten op de ontwikkelingen in de beroepspraktijk. Om mee te kunnen veranderen en actueel te blijven, onderhouden we nauwe contacten met de onderwijsadviesraad. Dit is een uitgebreid netwerk van bedrijven, instellingen en onderzoeksinstituten. Uiteraard werken we uitsluitend met docenten uit de praktijk. Zij kennen de ontwikkelingen, sterker nog, ze staan er middenin. 

Kwaliteit gegarandeerd in drie stappen

  1. Om te garanderen dat de studenten van alle hogescholen hetzelfde niveau hebben en dezelfde inhoud krijgen, leggen hogescholen dit met elkaar vast in landelijke overleggen. In ‘opleidingsprofielen’ staat precies omschreven wat een  afgestudeerde van een bepaalde opleiding moet kennen en kunnen.
  2. De Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) beoordeelt iedere zes jaar de onderwijskwaliteit van de opleidingen aan de Hogeschool van Amsterdam.
  3. De Hogeschool van Amsterdam is aangesloten bij de Vereniging Hogescholen. Deze Vereniging Hogescholen maakt landelijke afspraken met hogescholen over de onderwijskwaliteit.

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 26 oktober 2018