Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma - Jaar 4

Human Resource Management Deeltijd

Voor dit laatste studiejaar rond je twee onderdelen los van elkaar af: de eindopdracht en het opleidingsprogramma Persoonlijke Professionalisering. 

De afstudeeropdracht heeft altijd betrekking op een actueel vraagstuk uit de beroepspraktijk, bij voorkeur in de organisatie waar je werkt. Je laat zien dat je als HR-professional in staat bent een gedegen onderzoek op te zetten en uit te voeren. Je levert als product een volwaardig onderzoeksrapport af, wat voldoet aan de eisen van goed onderzoek en bruikbaar is voor je organisatie. Daarnaast schrijf je een verantwoording over je werkzaamheden en kijk je kritisch naar het proces. Dit semester eindigt met een gesprek waarin je je werkstuk voor een forum van vakgenoten toelicht en verdedigt.

Resultaten na het vierde jaar:

  • Een advies of oplossing die direct uitvoerbaar is
  • Een verantwoordingsverslag waarin je duidelijk maakt welke keuzes je hebt gemaakt
  • Een afstudeergesprek waarin je aantoont dat je het eindniveau beheerst

Als professional moet je niet alleen over de juiste kennis beschikken, maar (vooral) ook over de juiste professionele vaardigheden: competenties.

Binnen dit semester leer je dat je je bewust moet zijn van de voor je werk noodzakelijke vaardigheden en hoe je er steeds beter in kunt worden. Om ergens beter in te worden, moet je kritisch naar je eigen prestaties durven kijken: reflecteren

Dit semester staat in het programma als afsluitend semester, maar een aantal onderdelen wordt al in een eerdere fase van de opleiding gevolgd en getoetst.

De bedoeling is namelijk dat je parallel aan en in de vakinhoudelijke semesters werkt aan je competenties en aan je persoonlijke professionaliteit. Bijvoorbeeld aan je onderzoekende vermogen, je innovatieve vermogen of je ondernemende gedrag. Ook leer je hoe je binnen een multidisciplinair team kunt samenwerken en het management het beste kunt adviseren.

Resultaten tijdens en na dit semester:

  • Jezelf als professional beter kennen, helderheid over je ambities
  • Bewustwording van je sterke en zwakkere punten
  • Het vermogen om (pro)actief te werken aan je eigen competentieontwikkeling


Onderdelen van het semester:

1. Startgesprek

Het startgesprek is een nulmeting voor de acht te ontwikkelen competenties. Dit zijn communiceren, ethisch vermogen, innovatief vermogen, ondernemend vermogen, ontwikkelingsgericht handelen, organiserend vermogen, samenwerken en onderzoekend vermogen. Je ontvangt na afloop een (bindend) advies voor je verdere ontwikkeling.

 

In het eerste halfjaar van de hoofdfase krijg je een workshop startgesprek, een workshop portfolio-opbouw en een aantal digitale testen, die je kunt gebruiken bij het schrijven van je ontwikkelplan.


2. Het tussentijds assessment

Halverwege de studie doe je een tussentijds assessment om te toetsen of je met je competentieontwikkeling op de goede weg bent. Je hebt in de tussentijd actief gewerkt aan het ontwikkelen van je competenties en het is belangrijk dat je continu reflecteert op je eigen ontwikkeling.

Na het tussentijds assessment krijgt je een (dwingend) advies mee voor je verdere ontwikkeling.

Resultaat na het assessment:

  •  Competentieontwikkeling: meer stevigheid in je professionele werkzaamheden

3. Het eindassessment

Als laatste onderdeel van je studie en van het semester Persoonlijke Professionalisering, rond je de studie af met het eindassessment. Voor het eindassessment maak je een professioneel portfolio.

In je portfolio en in het eindassessment toon je aan de hand van een aantal complexe taaksituaties aan dat je inmiddels een competente HR-professional bent op HBO-bachelor niveau. Dat doe je door jouw professionele handelen aan de hand van de competenties te beschrijven en er kritisch op te reflecteren.

Resultaat na het eindassessment:

  • Competenties zijn ontwikkeld op het gewenste HBO-eindniveau

 

In onze studiegids vind je meer informatie over het volledige studieprogramma.

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 21 april 2017