Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma - Jaar 2 en 3

Human Resource Management Deeltijd

In het tweede en derde jaar staat competentieontwikkeling via Persoonlijke Professionalisering weer centraal. Daarnaast volg je colleges op het gebied van Proces en Prestatiemanagement en Arbeidstransitie.

In het derde jaar volg je colleges op het gebied van coaching, HR-analytics en finance, daarnaast verdiep je je in advies en verandermanagement. 

Het volledige studieprogramma van Human Resource Management Deeltijd vind je in de studiegids.

Tegenwoordig gaan ontwikkelingen en veranderingen in bedrijven razendsnel en daardoor wordt van organisaties een grote wendbaarheid gevraagd.

Je leert in dit semester aangepaste planningen te maken in een bedrijfskundige context, en hoe je hierin op processen en mensen kunt sturen.

Daarvoor is het belangrijk dat je bedrijfsgegevens goed weet te analyseren. Je leert knelpunten tijdig te herkennen en benoemen en weet hoe je voorstellen kunt doen om de operationele (HR-) processen te verbeteren.

Resultaat na dit semester

  • Een verbeterplan voor de processen van je organisatie en een daarbij passende visie op de succesvolle inzet van medewerkers.

Reacties van studenten op dit semester

‘Een van de betere docenten die ik ooit heb meegemaakt. Erg veel persoonlijke aandacht voor de studenten, oprecht geïnteresseerd en weet hierbij het uiterste uit de studenten te halen. De docent beschikt bovendien over enorm veel kennis, zowel theorie als uit de praktijk.’'

‘'De colleges hadden veel interactie en veel voorbeelden uit de praktijk. Dit maakte de stof levendig. Het maken van het jaarplan is zeer leerzaam, doordat je hierbij de behandelde tools concreet gaat toepassen.’'

Het werk van mensen verandert voortdurend. Denk aan flexibele contracten, een toenemend aantal ZZP’ers, globalisering, de toenemende rol van ICT of zelf robots, outsourcing, langer doorwerken, een terugtredende overheid en afnemende sociale zekerheden.

Al deze ontwikkelingen en hun achtergronden komen in dit semester aan de orde. We gaan in op de organisatorische, maatschappelijke en juridische gevolgen van deze ontwikkelingen. En wat deze ontwikkelingen betekenen voor de strategie en het beleid van organisaties. Daarnaast leer je hoe je, in aansluiting op die ontwikkelingen, als HRM’er nieuwe en vertrouwde inzichten als beleid kunt inzetten. 
 

Resultaten na dit semester 

  • Een evaluatie van bestaand beleid, met inventarisatie van de knelpunten 
  • Een nota met mogelijke aanpak van het vraagstuk / knelpunten, waarbij je een eigen visie als HR-professional laat zien

Reacties van studenten op dit semester

‘'Dit semester gaat over de actualiteit, de ontwikkelingen van nu. De veranderingen die we bespreken, spelen ook echt in mijn organisatie. Ik ben het hierdoor ook leuk gaan vinden om er artikelen over te lezen.’'

‘'Beleidsevaluatie wordt eigenlijk te weinig gedaan; je evalueert vaak onbewust. Het is leuk om jezelf te dwingen om de meningen die je hebt stevig te onderbouwen.’'

Dit nieuwe semester (september 2017) bestaat uit twee programma’s van elk 10 weken:

Blok 1: Coaching op ontwikkeling

Het erkennen en herkennen van menselijk talent wordt voor organisaties in een snel veranderende wereld steeds belangrijker. Meer dan ooit is de kwaliteit van de medewerkers een kritische succesfactor. In dit programma gaat het over het ontwikkelen van individuen en teams. Hoe kun je als HRM’er een coachende bijdrage leveren aan die ontwikkeling?

Blok 2: HR-analytics / Finance voor HR

Bij het maken van beleid is het essentieel dat je beschikt over de juiste probleemanalyse. Daarnaast moet je bij de besturing van organisaties beschikken over adequate stuurinformatie. In dit programma leer je hoe HR-analytics de organisatie kan helpen bij het opsporen van de oorzaken van het gedrag van medewerkers. En op welke manier de impact van HR-investeringen en -processen in kaart kunnen gebracht worden. In dit programma wordt ook aandacht besteed aan de financiële besturing van organisaties, zoals het maken van begrotingen en het afwegen van kosten en baten. 

In dit laatste semester voor het afstuderen laat je zien dat je in je beroepspraktijk professioneel kunt omgaan met complexe vraagstukken. Je verdiept je eigen visie op het HR-vakgebied en laat vervolgens zien dat je die visie kunt overbrengen aan het hoger management.

In dit semester gaat het in het eerste blok (10 weken) om jouw rol als HR-adviseur, en in het tweede blok om jouw (ondersteunende en adviserende) rol als veranderaar.

Blok 1: Jouw rol als HR-adviseur

Je vertaalt het strategisch beleid van je organisatie naar een strategische HR-agenda en houdt over een onderdeel van de strategische HR-agenda een adviesgesprek met een opdrachtgever in je organisatie.

Blok 2: Jouw rol als veranderaar

Uit blok 1 neem je een veranderonderwerp mee voor jouw organisatie. Je maakt aan de hand van theorie over verandermanagement een keuze voor een veranderaanpak. Je demonstreert hierbij een interventie die past binnen je veranderaanpak. Hiervoor leer je actuele modellen en theorieën die je direct kunt toepassen. 

Resultaten na dit semester:

  • Een memo met de strategische HR-uitdagingen van jouw organisatie en je eigen visie op het HR-vakgebied, inclusief strategische HR-agenda voor je eigen organisatie
  • Je voert een adviesgesprek met het hoger management op basis van bovenstaande visie en strategische HR-agenda 
  • Een veranderplan om de strategische doelen van je organisatie te realiseren

Reacties van studenten op dit semester:

'‘Alle theorie en technieken die wij hebben geleerd, zijn zeer bruikbaar om in de praktijk te brengen wanneer ik daadwerkelijk aan de slag ga in een adviserende functie. Veranderen is van alle tijden dus een goede adviseur heeft kennis op dit gebied nodig.’'

‘'Gezien de vele reorganisaties op dit moment, is het onderwerp ‘veranderen’ zeer actueel. Met de opgedane kennis en nieuwe inzichten, ben ik optimaal voorbereid op het schrijven van meerdere veranderplannen waarvoor ik ben gevraagd.’'

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 30 september 2017