Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma - Jaar 1

Human Resource Management Deeltijd

In het eerste jaar, de propedeuse, maak je kennis met Management en Organisatie, HRM en Leidinggeven. Je leert over de werkwijze van organisaties en over het motiveren van werknemers.

Deze onderwerpen worden behandeld in het semester Inleiding in Management en Organisatie en in het semester Leidinggeven en HRM.

Je maakt kennis met de werkwijze van een organisatie, door onderzoek en observatie. Je houdt interviews, leest rapporten en verslagen.

Voor het maken van een organisatiebeschrijving, breng je stapsgewijs de organisatie waar je werkt in kaart. Tijdens werkcolleges bespreek je je vorderingen en aanpak met je docent en medestudenten.

Ondertussen volg je colleges over marketing, finance, ICT en procesmanagement. Dit helpt je bij het maken van een organisatiediagnose, met daarin een onderbouwd oordeel over de kwaliteit van de door jou onderzochte organisatie.

In dit eerste semester besteden we veel aandacht aan studievaardigheden, onderzoeksvaardigheden en persoonlijke professionaliteit

Resultaten na dit semester

  • een organisatiebeschrijving
  • een organisatiediagnose

Reacties van studenten op dit semester

‘'Hoewel we pas vier weken bezig zijn, heb ik nu al een totaal andere kijk op mijn organisatie gekregen.'’

'‘In het begin vroeg ik me af waarom ik de organisatie moest beschrijven waarin ik dagelijks rondloop. Maar achteraf zie ik dat er veel dingen zijn waar ik nooit aandacht voor had en was het enorm leerzaam.’'

Het zijn vooral de kwaliteiten van mensen die een organisatie succesvol maken. Maar hoe organiseer en motiveer je deze mensen?

Deze vragen wordt tijdens dit semester vanuit het perspectief ‘leidinggeven’ en ‘human resource management’ behandeld. Verder ontwikkel je een eigen visie hierop. Je leert hoe je diverse rollen eigen kan maken en hoe je kan reflecteren op je handelen als professional.

Daarnaast krijg je theorie en training in leidinggevende vaardigheden en oefen je je communicatieve vaardigheden. Hierbij toon je aan ook ethisch te kunnen handelen, vanuit respect voor mensen en hun gedrag.

Resultaten na dit semester:

  • Een onderzoeksrapport waarin je het HRM-proces van jouw organisatie beschrijft
  • Een werving- en selectietraject

Reacties van studenten op dit semester:

"Heldere colleges en trainingen door enthousiaste docenten met passie voor het vak, waarin je veel constructieve feedback krijgt."

"De adviezen en de feedback die ik van de docent kreeg, zijn waardevol voor mij geweest en heb ik kunnen toepassen in een assessment, waarbij ik in een rollenspel de rol van manager had. Maar uiteindelijk ook in het voeren van mijn échte sollicitatiegesprek voor een managementfunctie: ik heb de baan gekregen!"

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 30 september 2017