Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

HBO-Verpleegkunde

Je wordt tot deze opleiding toegelaten als je in het bezit bent van een diploma havo, vwo of mbo-4. Er gelden geen aanvullende eisen. We adviseren je een cursus biologie te volgen wanneer je geen biologie hebt gehad tijdens je vooropleiding .

VANUIT HET MBO

Met een diploma mbo-4 word je toegelaten tot deze opleiding. We adviseren je een cursus biologie te volgen wanneer je geen biologie op havo-niveau hebt gehad tijdens je vooropleiding. Deze deficiëntiecursus kun je bijvoorbeeld bij ExpertCollegevolgen.  Voor mbo-verpleegkundigen zijn er een aantal mogelijkheden waarbij je kunt instromen in de hoofdfase van het voltijdprogramma, en voor MGZ, AGZ en GGZ in het duaalprogramma. 

Let op! Alleen studenten met een mbo-diploma voorzien van een datum vóór 1 september worden toegelaten tot de opleiding.

VRIJSTELLINGEN

Een verzoek om vrijstellingen kun je, per onderdeel en schriftelijk gemotiveerd, ter goedkeuring indienen bij de desbetreffende docent. Daarna beslist de examencommissie van de faculteit Gezondheid. De uitgangspunten die de opleiding hanteert bij het geven van een vrijstelling zijn:

 • doelstellingen die de opleiding zich heeft gesteld, moeten worden gerealiseerd;
 • het is voor de student van belang dat onnodige overlappingen worden voorkomen;
 • er wordt sowieso geen vrijstelling gegeven als er meer dan vier jaar ligt tussen het afsluiten van de vorige opleiding en het begin van het volgen van de opleiding Verpleegkunde.

Bij je aanvraag moet je een of meer van de volgende stukken kunnen overleggen:

 • een diploma of getuigschrift van de gevolgde opleiding of cursus;
 • een leerplan van de gevolgde opleiding;
 • een lijst met bestudeerde literatuur;
 • een beoordeling van het betreffende onderdeel.

Hoe de procedure verder verloopt, hoor je op de opleiding.

NB: Voor de stage kan geen vrijstelling verkregen worden.

Neem voor meer informatie contact op met Anna Hoogenkamp, instroomcoördinator HBO-Verpleegkunde (a.hoogenkamp@hva.nl). Voor algemene informatie over de doorstroom van mbo naar hbo kun je terecht op www.leerverder.nl.

Extra toelatingsmogelijkheden

21 jaar of ouder

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het 21+-toelatingsonderzoek.
De vak- en taaltoetsen die je voor de opleiding HBO-Verpleegkunde moet behalen, zijn Nederlands en Engels. 

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlands diploma, dan moet jouw diploma gewaardeerd worden door de HvA. Naast een geschikt diploma, geldt voor Nederlandstalige opleidingen dat je alle vier de onderdelen van het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, niveau II (NT2) behaald hebt.  Meer informatie over diplomawaardering.

Taal- en Schakeltraject / Language and Preparatory Programme

Ben je een anderstalige aankomende student van de HvA, dan kun je een voorbereidend traject volgen; het  Taal- en Schakeltraject.

The Language and Preparatory Programme (Taal- en Schakeltraject, or TST) has been set up to help prospective students who do not speak Dutch prepare for their studies at the Amsterdam University of Applied Sciences (AUAS).

Deficiëntie- en opfriscursussen

De volgende mogelijkheden worden geboden:

 • Om vakken te volgen (inclusief toetsing), waarin je geen eindexamen hebt gedaan, maar die nodig zijn om toegelaten te worden (deficiëntie).
 • Om vakken, waarin je wel eindexamen hebt gedaan, bij te spijkeren (opfrissen).
 • Als je een MBO-4 diploma hebt en je kennis van een vak wilt bijspijkeren (opfrissen).
 • Meer informatie over deficiëntie- en opfriscursussen. 
Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 11 januari 2018