Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

HBO-Verpleegkunde

Je wordt tot deze opleiding toegelaten als je in het bezit bent van een havo-, vwo- of mbo-4-diploma. Er gelden geen aanvullende eisen. Wel adviseren we je biologie te kiezen (als dit geen profielvak is) of een opfriscursus Biologie te volgen voor een betere aansluiting.

Vanuit het mbo

Met een mbo-4-diploma word je toegelaten tot deze opleiding. Voor MBO-verpleegkundigen met deskundigheidsniveau 4 is er een aantal mogelijkheden waarin je kan instromen in de hoofdfase. Dit betekent wel dat de studiebelasting omhoog gaat. De examencommissie van de opleiding bepaalt uiteindelijk of het mogelijk is om een versnelde route te volgen.

Let op! Alleen studenten met een mbo-diploma voorzien van een datum voor 1 september worden toegelaten tot de opleiding.

Vrijstellingen

Een verzoek voor vrijstellingen kun je, per onderdeel en schriftelijk gemotiveerd, indienen bij de desbetreffende docent voor goedkeuring. Daarna beslist de examencommissie van faculteit Gezondheid. De uitgangspunten die de opleiding hanteert bij het geven van een vrijstelling zijn:

 • doelstellingen die de opleiding zich heeft gesteld, moeten worden gerealiseerd;
 • het is voor de student van belang dat onnodige overlappingen worden voorkomen;
 • er wordt geen vrijstelling gegeven als er meer dan vier jaar ligt tussen het afsluiten van de vorige opleiding en het begin van het volgen van de opleiding Verpleegkunde.

Bij je aanvraag moet je een of meer van de volgende stukken kunnen overleggen:

 • een diploma of getuigschrift van de gevolgde opleiding of cursus;
 • een leerplan van de gevolgde opleiding;
 • een lijst met bestudeerde literatuur;
 • een beoordeling van het betreffende onderdeel.

Hoe de procedure verder verloopt hoor je op de opleiding.

NB: Voor de stage kan geen vrijstelling verkregen worden.

Neem voor meer informatie contact op met de opleiding: 020 - 595 41 55. Voor algemene informatie over de doorstroom van mbo naar hbo kun je terecht op www.leerverder.nl .

Studenten met MBO-Verpleegkunde kunnen instromen in het tweede studiejaar van HBO-V. 

Extra toelatingsmogelijkheden

21 jaar of ouder

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het 21+-toelatingsonderzoek.

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlands diploma, dan moet jouw diploma gewaardeerd worden door de HvA. Naast een geschikt diploma, geldt voor Nederlandstalige opleidingen dat je alle vier de onderdelen van het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, niveau II (NT2) behaald hebt.  Meer informatie over diplomawaardering.

Taal- en Schakeltraject

Ben je een anderstalige aankomende student van de HvA, dan kun je een voorbereidend traject volgen; het  Taal- en Schakeltraject.

Deficiëntie- en opfriscursussen

De volgende mogelijkheden worden geboden:

 • Om vakken te volgen (inclusief toetsing), waarin je geen eindexamen hebt gedaan, maar die nodig zijn om toegelaten te worden (deficiëntie).
 • Om vakken, waarin je wel eindexamen hebt gedaan, bij te spijkeren (opfrissen).
 • Als je een MBO-4 diploma hebt en je kennis van een vak wilt bijspijkeren (opfrissen).
 • Meer informatie over deficiëntie- en opfriscursussen. 
Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 29 maart 2017