Hogeschool van Amsterdam

Versneld programma voor talentvolle studenten

Honoursprogramma AGZ Intensieve Zorg

Wil je in de toekomst als verpleegkundige in een algemeen ziekenhuis gaan werken op een gespecialiseerde afdeling waar acute zorg centraal staat? Ben je gemotiveerd om een uitdagender en zwaarder programma te volgen? Kom je van het vwo of haal je uitmuntende cijfers op de havo en weet je nu al dat het algemene ziekenhuis de plek is waar je later wil gaan werken? Dan is het Intracurriculaire Honourstraject AGZ Intensieve Zorg (AIZ) mogelijk iets voor jou.

Versneld programma 

De opleiding tot HBO-verpleegkundige via het AIZ-traject duurt 3,5 jaar, dit is een half jaar korter dan de reguliere opleiding. De hoeveelheid lesstof en stages zijn vergelijkbaar, maar worden in kortere tijd aangeboden. Een programma voor doorzetters, die niet bang zijn voor complexere leerstof, verantwoordelijkheid nemen en die goed zelfstandig kunnen studeren. Het AIZ-traject is bij uitstek geschikt voor vwo'ers en excellente havisten met een hoog gemiddeld eindcijfer.

Voorbereiding acute zorg 

Het honoursprogramma AGZ Intensieve Zorg is gericht op de acute zorg in ziekenhuizen. Je wordt voorbereid om na de opleiding tot hbo-verpleegkundige een specialisatie in de acute zorg te kunnen gaan volgen. Het AIZ-programma is een goede voorbereiding als je later als verpleegkundige op een gespecialiseerde afdeling in een algemeen ziekenhuis wilt werken.

Het eerste jaar volg je het regulier voltijdprogramma (60 studiepunten) met daarbij extra cursussen (10 studiepunten). Studenten die aan het einde van de propedeuse 60 studiepunten hebben behaald en daarbij tenminste 8 van de 10 'aangewezen AIZ-studiepunten' gehaald hebben, zijn toelaatbaar tot het honoursprogramma dat start in jaar 2. Maximaal 19 studenten kunnen dit programma volgen. Als er meer studenten zijn dan beschikbare opleidingsplaatsen, zijn de behaalde cijfers doorslaggevend. Studenten met het hoogst gemiddelde cijfer mogen dan door. Als studenten gelijk eindigen vindt loting plaats. De precieze toelatingsprocedure om vanuit het eerste jaar (propedeuse) door te stromen naar het AIZ-honourstraject jaar 2 is beschreven in de Onderwijs- en Examenregeling van de opleiding Verpleegkunde.

De kroon op het programma zijn de stages op medium care- en gespecialiseerde afdelingen. Met name in de laatste fase werk je al aan kennis, vaardigheden, en houdingsaspecten die nodig zijn voor het behalen van een verpleegkundige vervolgopleiding, zoals Intensive Care Verpleegkundige. Je loopt de laatste periode van de opleiding Verpleegkunde dan ook stage op een afdeling als de Intensive Care, Spoedeisende hulp of Coronaire Care Unit. 
Kortom, je krijgt een HBO-Verpleegkunde-diploma waarmee je meer kans maakt om direct in te stromen in een verpleegkundige vervolgopleiding.

  • Je kiest voor een traject dat zich vooral richt op acute en intensieve zorg in ziekenhuizen. Het niveau is hoger. Je volgt een zwaarder programma en vanaf het tweede jaar loop je ook stages op afdelingen waar andere HBO-verpleegkundigen (nog) geen stage mogen lopen. 
  • Met dit getuigschrift HBO-Verpleegkunde en met stages in Amsterdamse topziekenhuizen maak je meer kans in aanmerking te komen voor een verpleegkundige vervolgopleiding.

Tijdens de open dagen van de HvA kun je je aanvullend informeren over het AIZ-traject. Studenten die in het eerste jaar de aanvullende AIZ-cursussen volgen, plaatsen wij zoveel als mogelijk bij elkaar in lesgroep(en). Zo kun je elkaar motiveren en stimuleren.

Wil je geplaatst worden in deze lesgroep(en)? Volg dan onderstaande stappen:

Stap 1: meld je aan voor de hbo-opleiding Verpleegkunde voltijd via Studielink. Kijk voor meer informatie hierover onder Inschrijven.

Stap 2: Wanneer je het toelatingsbewijs van DUO hebt ontvangen, vul je het aanmeldformulier AIZ hieronder in.

Vragen kun je per email sturen naar de coördinator van het AIZ-programma, Marieke Kroon: m.h.kroon@hva.nl.

Aanmelden voor het honourstraject 2017 - 2018 is mogelijk tot 21 augustus 2017. Zorg er dus voor dat je je aanmelding voor de opleiding geheel afrondt.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 1 juni 2017