Hogeschool van Amsterdam

Studiebelasting

HBO-Verpleegkunde

HBO-Verpleegkunde is een pittige studie. De opleiding verwacht van studenten motivatie en een grote mate van zelfstandigheid. Deze opleiding is een van de zwaardere hbo-opleidingen op het gebied van gezondheidszorg.

Contacturen 

Deze opleiding biedt studenten 12 tot 16 contacturen per week in het eerste studiejaar. Een studiejaar bevat 42 lesweken. Een contactuur is een onderwijsuur (van 50 minuten) waarbij een docent aanwezig is. Onder contacttijd vallen onder meer hoor- en werkcolleges, projectbegeleiding en studiebegeleiding.

Zelfstudie-uren

Naast de contacturen besteed je ongeveer 24 uren alleen of met medestudenten aan projecten en onderzoek, maak je opdrachten en bereid je je voor op lessen en tentamens door middel van zelfstudie.

BSA-norm

In het eerste studiejaar (de propedeuse) kun je bij de HvA 60 studiepunten halen. Haal je minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 27 oktober 2017