Hogeschool van Amsterdam

Studie in Cijfers en studenttevredenheid

HBO-Verpleegkunde

Een goede voorbereiding op je studiekeuze is belangrijk. Het schema Studie in Cijfers helpt je om een passende en objectieve keuze te maken. Waar mogelijk vind je naast het cijfer van de HvA-opleiding ook de landelijke score. Zo krijg je op een snelle en herkenbare manier een beeld van de opleiding. Voor meer informatie: zie toelichting.

SiC Verpleegkunde 2017

Bekijk de afbeelding op ware grootte

Toelichting Diploma binnen 5 jaar: Het percentage studenten dat voor het eerst hoger onderwijs volgt en is doorgestroomd naar het tweede jaar.

Studenttevredenheid

FILM HVA GEZONDHEID - MOMENT VAN REFLECTIE

In voorjaar 2017 is de Nationale Studenten Enquête (NSE) afgenomen. Hierdoor weten we waar studenten Verpleegkunde tevreden over zijn en waar we aan moeten werken.

Studenten Verpleegkunde zijn tevreden over:

  • De praktijkervaring van docenten. 
  • De sfeer op de opleiding.
  • Voorbereiding en aansluiting op de praktijk.
  • Wat je leert tijdens stages.
  • De groepsgrootte van hoorcolleges.

Studenten Verpleegkunde vinden de belangrijkste punten van verbetering:

  • Roosters en roosterwijzigingen tijdig bekendmaken.
  • Studieresultaten tijdig bekendmaken.
  • Hoe de opleiding reageert klachten en problemen.

Hiervoor is een verbeterprogramma opgesteld. Wil je meer weten? De volledige resultaten vind je op www.studiekeuze123.nl.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 11 januari 2018

Wat vind je leuk en minder leuk aan de opleiding?