Hogeschool van Amsterdam

Studie in Cijfers en studenttevredenheid

HBO-Verpleegkunde

Een goede voorbereiding op je studiekeuze is belangrijk. Het schema Studie in Cijfers helpt je om een passende en objectieve keuze te maken. Waar mogelijk vind je naast het cijfer van de HvA-opleiding ook de landelijke score. Zo krijg je op een snelle en herkenbare manier een beeld van de opleiding. Voor meer informatie: zie toelichting.

SiC Verpleegkunde 2017

Bekijk de afbeelding op ware grootte

Toelichting Diploma binnen 5 jaar: Het percentage studenten dat voor het eerst hoger onderwijs volgt en is doorgestroomd naar het tweede jaar.

Studenttevredenheid

Jaarlijks wordt de Nationale Studenten Enquête (NSE) afgenomen. Hierdoor weten we waar studenten Verpleegkunde tevreden over zijn en waar we aan moeten werken. Zie ook de film Moment van reflectie bovenaan deze pagina.

  • De praktijkervaring van docenten. 
  • De praktijkgerichtheid van de opleiding.
  • Niveau van je opleiding.  
  • Ontwikkelingsmogelijkheden studenten.
  • Sfeer op de opleiding. 

  • Roosters en roosterwijzigingen tijdig bekendmaken.
  • Studieresultaten tijdig bekendmaken.
  • Manier waarop opleiding omgaat met klachten en problemen.  

Hiervoor is een verbeterprogramma opgesteld. Wil je meer weten? De volledige resultaten vind je op  www.studiekeuze123.nl.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 15 augustus 2017