Hogeschool van Amsterdam

Excellentie

HBO-Verpleegkunde

Voor studenten die meer kunnen en meer willen dan dat het reguliere onderwijs hen kan bieden en voor studenten die willen excelleren, wordt excellentieonderwijs aangeboden. Excellentie biedt volop mogelijkheden om je talenten te ontdekken en verder te stimuleren binnen brede maatschappelijke gezondheidsvraagstukken.

EXCELLENTIE 

In het excellentieonderwijs worden brede maatschappelijke gezondheidsvraagstukken aan de orde gesteld. Samen met studenten van andere opleidingen aan de faculteit verdiep je aan de hand van praktijkvoorbeelden vragen die voor jou belangrijk zijn. Vanaf het tweede semester in de propedeuse kunnen studenten inschrijven op verschillende modules. Thema’s zijn bijvoorbeeld: zelfmanagement van patiënten, ethiek, dementie, gezond leven in de stad. De thema’s worden jaarlijks vastgesteld en sluiten zoveel mogelijk aan op actuele ontwikkelingen in de gezondheidszorg.  

Honours Talent Modules – extracurriculair

Propedeusestudenten hebben vrij toegang tot Honours Talent Modules. Studenten in de propedeuse moeten in totaal 6,0 ECT behalen en kunnen bij de faculteit Gezondheid kiezen uit de onderstaande modules.

De  informatie voor studiejaar 2017-2018 is vanaf maandag 10 juli 2017 op deze pagina te vinden. 


Propedeuse 2016 -2017 (P16)

Honours Modules - extracurriculair
(Studium Excellentie voor 2ejaarsstudenten)

Hoofdfasestudenten kunnen deelnemen aan Honours Modules (of Studium Excellentie zoals dit programma heet voor tweedejaars-studenten). Bij de Faculteit Gezondheid worden de volgende extracurriculaire modules aangeboden. 

Hoofdfase jaar 1 2016-2017

Honours Programmes - extracurriculair

Honours Programmes - intracurriculair

Intracurriculair kent Excellentie Gezondheid twee Honours Programmes:

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 22 juni 2017