Hogeschool van Amsterdam

Excellentie

Faculteit Gezondheid

Voor studenten die meer kunnen en meer willen dan dat het reguliere onderwijs hen kan bieden en voor studenten die willen excelleren, wordt excellentieonderwijs aangeboden. Excellentie biedt volop mogelijkheden om je talenten te ontdekken en verder te stimuleren binnen brede maatschappelijke gezondheidsvraagstukken.

Programma's Verpleegkunde

Naast het excellentie aanbod heeft de opleiding Verpleegkunde een aantal specifieke programma's ontwikkeld. Door diversiteit aan te brengen in het curriculum geeft de opleiding meer aansluiting bij het veranderende werkveld. De programma's vind je onder Studieprogramma.

Excellentie

In het excellentieonderwijs worden brede maatschappelijke gezondheidsvraagstukken aan de orde gesteld. Samen met studenten van andere opleidingen aan de faculteit verdiep je aan de hand van praktijkvoorbeelden vragen die voor jou belangrijk zijn. Vanaf het tweede semester in de propedeuse kunnen studenten inschrijven op verschillende modules. Thema’s zijn bijvoorbeeld: zelfmanagement van patiënten, ethiek, dementie, gezond leven in de stad. De thema’s worden jaarlijks vastgesteld en sluiten zoveel mogelijk aan op actuele ontwikkelingen in de gezondheidszorg. 

Honours Talent Module

Een Honours Talent Module is toegankelijk voor alle propedeusestudenten. In deze modules kun je meer uit je studie halen door het onderzoeken van extra en bijzondere onderwerpen. De module bestaat uit drie thema's:

  • Geneeskunde
  • Belastbaarheid Training in Sport, Oncologie en Cardiologie
  • Gezondheid en Bewegingswetenschappen

Klik hier voor meer informatie over de Honours Talent Module Gezondheid.

Honours Modules - hoofdfase 1

De Honours Modules hoofdfase 1 worden aangeboden aan tweedejaars studenten. Deze modules zijn juist voor de studenten die meer willen en kunnen dan in het reguliere onderwijsprogramma mogelijk is. De volgende modules worden aangeboden:  


Honours Modules - hoofdfase 2 en 3

Honours Modules hoofdfase 2 en 3 worden aangeboden als faculteitsbrede studieonderdelen waarbij je vaak studeert rond generieke thema’s en met studenten van meerdere opleidingen. Hiermee vergroot je ook je eigen netwerk! De faculteit Gezondheid biedt onderstaande programma’s aan:


HONOURS PROGRAMMES - INTRACURRICULAIR

Er zijn ook Honours Modules en – Programmes die worden aangeboden als verzwaarde studieonderdelen van je opleiding. De opleiding Verpleegkunde biedt de versnelde afstudeerrichting AGZ Intensieve zorg aan.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 11 januari 2018