Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

HBO-Verpleegkunde duaal

Je wordt tot deze opleiding toegelaten als je in het bezit bent van een diploma havo, vwo of mbo-4. Er gelden geen aanvullende eisen. We adviseren je een cursus biologie te volgen wanneer je geen biologie hebt gehad tijdens je vooropleiding. Deze deficiëntiecursus kun je bijvoorbeeld bij ExpertCollege volgen.

Vanuit het mbo

Met een diploma mbo-4 word je toegelaten tot deze opleiding. We adviseren je een cursus biologie te volgen wanneer je geen biologie op havo-niveau hebt gehad tijdens je vooropleiding. Deze deficiëntiecursus kun je bijvoorbeeld bij ExpertCollege volgen.  Voor mbo-verpleegkundigen zijn er een aantal mogelijkheden waarbij je kunt instromen in de hoofdfase van het voltijdprogramma, en voor MGZ, AGZ en GGZ in het duaalprogramma. 

Let op! Alleen studenten met een mbo-diploma voorzien van een datum vóór 1 september worden toegelaten tot de opleiding.

Gesprek met werkgever

Naast een vooropleiding op het juiste niveau, moet je een (sollicitatie)gesprek hebben gevoerd met je toekomstige werkgever, mogelijk wil deze nog aanvullende testen afnemen. Verder moet je een leer-werkovereenkomst met de instelling hebben voordat je definitief wordt toegelaten tot de opleiding. Er dient er een getekende samenwerkingsovereenkomst te zijn met de instelling, de opleiding en de student.

Vrijstellingen

Een verzoek om vrijstellingen kun je, per onderdeel en schriftelijk gemotiveerd, ter goedkeuring indienen bij de desbetreffende docent. Daarna beslist de examencommissie van de faculteit Gezondheid. De uitgangspunten die de opleiding hanteert bij het geven van een vrijstelling zijn:

 • doelstellingen die de opleiding zich heeft gesteld, moeten worden gerealiseerd;
 • het is voor de student van belang dat onnodige overlappingen worden voorkomen;
 • er wordt sowieso geen vrijstelling gegeven als er meer dan vier jaar ligt tussen het afsluiten van de vorige opleiding en het begin van het volgen van de opleiding Verpleegkunde.

Bij je aanvraag moet je een of meer van de volgende stukken kunnen overleggen:

 • een diploma of getuigschrift van de gevolgde opleiding of cursus;
 • een leerplan van de gevolgde opleiding;
 • een lijst met bestudeerde literatuur;
 • een beoordeling van het betreffende onderdeel.

Hoe de procedure verder verloopt, hoor je op de opleiding.

NB: Voor de stage kan geen vrijstelling verkregen worden.

Neem voor meer informatie contact op met Anna Hoogenkamp, instroomcoördinator HBO-Verpleegkunde (a.hoogenkamp@hva.nl). Voor algemene informatie over de doorstroom van mbo naar hbo kun je terecht op www.leerverder.nl.

Overige toelatingsmogelijkheden

21 jaar of ouder

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het 21+-toelatingsonderzoek.

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlands diploma, dan wordt jouw diploma gewaardeerd door de HvA. Naast een geschikt diploma, geldt voor Nederlandstalige opleidingen dat je alle vier de onderdelen van het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, niveau II (NT2) behaald hebt. Meer informatie over diplomawaardering.

Taal- en Schakeltraject

Ben je een anderstalige aankomende student van de HvA, dan kun je een voorbereidend traject volgen: het Taal- en Schakeltraject.

Deficiëntie- en opfriscursussen

De volgende mogelijkheden worden geboden:

 • Vakken volgen (inclusief toetsing) waarin je geen eindexamen hebt gedaan, maar die nodig zijn om toegelaten te worden (deficiëntie).
 • Vakken waarin je wel eindexamen hebt gedaan bijspijkeren (opfrissen).
 • Als je een diploma mbo-4 hebt en je kennis van een vak wilt bijspijkeren (opfrissen).
 • Meer informatie over deficiëntie- en opfriscursussen.
Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 6 december 2017