Hogeschool van Amsterdam

Beroepsmogelijkheden

HBO-Verpleegkunde duaal

Een toekomst als verpleegkundige

Na het behalen van je diploma beschik je over voldoende kennis en vaardigheden om aan de slag te gaan binnen het werkveld van verpleegkunde. Je kunt werken in het ziekenhuis, de wijkzorg, de (ambulante) psychiatrie, de gehandicaptenzorg of de ouderenzorg. Ook kun je combinaties maken, waarbij je bijvoorbeeld in deeltijd in een instelling werkt en daarnaast in de wijkzorg thuis bij patiënten komt.

Werkgelegenheid

In de nabije toekomst verschuift het werkveld van de verpleegkundige van de zorg in instellingen zoals het ziekenhuis, naar de wijk- en thuiszorg. Mensen blijven langer zelfstandig wonen, de opnameduur in het ziekenhuis is korter en patiënten gaan sneller naar huis. Daardoor komt er meer werkgelegenheid voor de hbo-verpleegkundige in de wijk.

Er is hierdoor een grotere behoefte aan hogeropgeleide verpleegkundigen die een regierol kunnen vervullen (bron: Arbeid in Zorg en Welzijn 2014). Verder is er op dit moment grote behoefte aan hoogopgeleide verpleegkundigen in de psychiatrische zorg (zowel in de acute klinische zorg als in de ambulante zorg) en in de acute somatische zorg (denk aan de intensive care, de anesthesie-afdelingen en de spoedeisende hulp).

De hbo-monitor 2016 laat zien dat 100 procent van de respondenten werk heeft na afstuderen, en dat onze afgestudeerden in vergelijking met andere hbo-afgestudeerden aanzienlijk meer tevreden zijn met de carrièremogelijkheden en met de functie die zij vervullen (www.hbomonitor.nl).

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 29 september 2017