Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

HBO-Rechten

Je wordt tot de opleiding HBO-Rechten toegelaten als je beschikt over een havo-, vwo-, of mbo-4 diploma.

Alleen studenten met een diploma voorzien van een datum voor 1 september worden toegelaten tot de opleiding.

Mbo studenten

Van belang is dat je goed afweegt of een hbo-opleiding voor jou de juiste keuze is. De manier van leren is immers anders.

  • Je kunt op de open dagen meer informatie krijgen van studenten en docenten.
  • Je kunt bij je eigen mbo-opleiding een mentor raadplegen om te bespreken of een hbo-opleiding voor jou haalbaar is.
  • Je kunt een dag proefstuderen, waardoor je een goed beeld krijgt van wat studeren op hbo-niveau precies inhoudt.

Extra toelatingsmogelijkheden

Heb je een buitenlands diploma, dan moet jouw diploma gewaardeerd worden door de HvA. Naast een geschikt diploma, geldt voor Nederlandstalige opleidingen dat je alle vier de onderdelen van het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, niveau II (NT2) behaald hebt. Meer informatie over diplomawaardering.

Ben je een anderstalige aankomende student van de HvA, dan kun je een voorbereidend traject volgen; het Taal- en Schakeltraject.

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het 21+-toelatingsonderzoek.

Lees verder

Je kunt tot de hoofdfase van de opleiding worden toegelaten als je in het bezit bent van een propedeusediploma HBO-Rechten. Dit diploma heb je eerder behaald aan de HvA of aan een van de erkende zusteropleidingen HBO-Rechten in Nederland.

Dien je verzoek tot toelating tot de hoofdfase in bij de examencommissie HBO-Rechten via  examencommissiehbo-rechten@hva.nl. Voeg bij je verzoek een scan van je propedeusediploma en vermeld, indien van toepassing, in je mail je HvA-studentnummer. Zonder schriftelijke toestemming van de examencommissie op jouw verzoek kan je inschrijving niet worden voltooid.

Meer informatie over de voorwaarden en de procedure is te verkrijgen bij Arif Khan, voorzitter examencommissie HBO-Rechten, e-mail:  a.h.khan@hva.nl

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 21 juli 2017