Hogeschool van Amsterdam

Beroepsmogelijkheden

HBO-Rechten

Na afronding van je opleiding HBO-Rechten beschik je over de kennis en vaardigheden die je in staat stellen om complexe juridische processen, projecten en procedures te doorgronden en te organiseren.

Als afgestudeerd jurist kun je uiteenlopende functies vervullen, zoals:

 • handhavings- of bezwaarjurist bij een gemeente
 • dossierbehandelaar bij een rechtsbijstandverzekeraar
 • contractmanager bij een internationaal bedrijf
 • professional support lawyer bij een advocatenkantoor
 • informatiemanager bij een notariskantoor

Als afgestudeerde HBO-Rechten zorg je ervoor dat het hele juridische proces soepel afgehandeld wordt. Tijdens je opleiding leer je deskundig omgaan met gecompliceerde juridische informatie. Je leert informatie uit diverse juridische bronnen selecteren, dossiers analyseren, bewerken en ordenen. Zo leer je om een professionele basis te leggen voor het efficiënt organiseren van juridische processen, projecten en procedures. Je verwerft de communicatieve vaardigheden om teamleden in het proces te begeleiden en aan te spreken op hun verantwoordelijkheden. Je organiseert bijvoorbeeld de juridische informatie voor een rechtszaak of verweerschrift zodanig dat verdere juridische afhandeling efficiënt kan plaatsvinden.

De bachelor HBO-Rechten leidt je niet op tot een togaberoep, zoals advocaat of rechter. Voor een togaberoep kun je verder studeren. Als je slaagt voor HBO-Rechten, inclusief het Wetenschappelijk excellentieprogramma, ben je zonder schakelprogramma direct toelaatbaar tot een van de juridische masters van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam.

Waar je als afgestudeerde HBO-Rechten ook terechtkomt, als juridisch geschoolde hbo’er heb je een belangrijke verantwoordelijkheid bij het voorbereiden van dossiers, bij het afhandelen en het aansturen van juridische projecten. Afhankelijk van je functie ben je veelal verantwoordelijk voor het opstellen van juridische procedures en het bewaken van de voortgang van de juridische processen.

Rechters, advocaten, deurwaarders en notarissen onderschrijven de meerwaarde van afgestudeerden HBO-Rechten. Zij geven aan dat er behoefte is aan juridisch geschoolde hbo’ers die aandacht hebben voor efficiëntie, zorgvuldigheid en kwaliteit.

 

Werkveld Functies
 • Rechtspraak
 • Openbaar Ministerie
 • Advocatuur
 • Notariaat
 • Gerechtsdeurwaarderkantoren
 • Rechtsbijstandverzekeraars
 • Juridisch adviesbureau
 • Bedrijfsjurist
 • Handhavingsjurist
 • Informatiespecialist
 • Juridisch adviseur
 • Juridisch consultant
 • Juridisch controller
 • Juridisch informatiemanager
 • Juridisch kwaliteitsmanager
 • Juridisch medewerker
 • Kennismanager
 • Legal assistant
 • Parketmedewerker
 • Procesvertegenwoordiger
 • Professional support lawyer
 • Projectleider
 • Projectbegeleider

Werkveld Functies
 • Openbaar bestuur
 • Centrale, provinciale en gemeentelijke overheid Waterschappen
 • Overheidsdiensten
 • Gemeentelijke diensten
 • Publieke organisaties
 • Belastingdiensten
 • Hoogheemraadschappen
 • Milieudiensten
 • Semi-overheid
 • Woningcorporaties
 • Zorginstellingen
 • Onderwijsinstellingen
 • Zelfstandige bestuursorganen
 • Non-profitorganisaties
 • Branche- en belangenorganisaties Bedrijfsleven
 • Midden- en kleinbedrijf
 • Zakelijke dienstverlening
 • Bank- en verzekeringswezen
 • Multinationals
 • Ambtelijk secretaris
 • Bedrijfsjurist
 • Bestuurlijk juridisch medewerker
 • Broker juridische diensten
 • Compliance officer
 • Informatiespecialist
 • IT-contractmanager
 • Juridisch adviseur
 • Juridisch beleidsmedewerker
 • Juridisch consultant
 • Juridisch controller
 • Juridisch informatiemanager
 • Juridisch kwaliteitsmanager
 • Juridisch medewerker
 • Juridisch medewerker handhaving
 • Jurist handhaving
 • Jurist vergunningverlening
 • Procesvertegenwoordiger
 • Projectleider
 • Raadsgriffier

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 21 juli 2017