Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma - Jaar 4

HBO-Rechten

Het vierde jaar is in tweeën verdeeld. In de eerste helft kies je een minor. In de tweede helft studeer je af.

Minor

In de eerste helft van het vierde jaar van je opleiding kies je een minor, een samenhangend programma van een half jaar.

De minor telt 30 studiepunten en heeft als doel je kennis te verbreden of op een bepaald gebied te verdiepen. Je kiest de minor waarmee jij je wilt profileren en je ambities kunt verwezenlijken. Je kunt een minor volgen bij HBO-Rechten, maar je kunt ook een minor kiezen bij een van de andere opleidingen van de Hogeschool van Amsterdam of elders.

HBO-Rechten biedt zes minoren aan:

 • Werken bij de Overheid (publiekrecht)
 • Werken in het Bedrijfsleven (privaatrecht)
 • Werken in de Procespraktijk (procesrecht)
 • Working in an International Legal Environment (Engelstalige minor)
 • Toezicht, straffen en gedrag (een minor in samenwerking met Toegepaste Psychologie)
 • Wetenschappelijk excellentieprogramma (alleen toegankelijk voor studenten die deelnemen aan het Wetenschappelijk excellentieprogramma)

Binnen de minoren is er veel keuzevrijheid dankzij een breed aanbod aan keuzevakken. Voor sommige minoren gelden bepaalde instapvoorwaarden. Kijk voor meer informatie en het complete minorenaanbod bij Minoren.

 • Migratierecht
 • Opiumwetgeving en drugsbeleid
 • Politicologie
 • Concernrecht
 • Privacyrecht
 • Sport en recht
 • Verdiepend arbeidsrecht

Afstuderen

Je sluit je opleiding af met een individuele afstudeeropdracht: de Proeve van bekwaamheid. Je werkt ongeveer twintig weken aan een praktijkgericht onderzoek met een juridische component. Dit doe je in opdracht van een organisatie uit de beroepspraktijk. Jouw onderzoek levert een bijdrage aan de oplossing van een probleem of een verbetering van een praktijksituatie. Je presenteert je bevindingen in een onderzoeksrapport.

 • Een stadsdeel is gefuseerd en een groot aantal beleidsregels van de twee rechtsvoorgangers moet nog met elkaar in overeenstemming worden gebracht. Je verricht een onderzoek naar de omvang van het probleem en de beste werkwijze voor de oplossing.
 • Een verzekeraar merkt dat medewerkers van de administratieve afdeling veel moeite hebben met bepaalde beslissingen na de invoering van nieuwe regelgeving, waarover op onderdelen bovendien nog onduidelijkheid bestaat. Je doet onderzoek naar manieren om de problemen te verminderen en brengt daartoe eerst de gevolgen van de regelgeving in kaart.
 • Een gemeente vraagt zich af waar een stijging van het aantal bezwaarschriften door wordt veroorzaakt en zoekt manieren om de bezwaarprocedure te versnellen. Je brengt de stijging en achterliggende oorzaken nauwkeurig in kaart en doet onderzoek naar mogelijkheden om de bezwaarprocedure sneller te laten verlopen.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 22 juli 2016