Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma - Jaar 1

HBO-Rechten

In het eerste studiejaar - de propedeuse - verwerf je de basiskennis en –vaardigheden die je nodig hebt voor het uitvoeren van juridische beroepstaken. Je oriënteert je op het recht, de beroepsrollen en het werkveld.

In het eerste jaar krijg je in de theorieleerlijn stevige juridische vakken: Strafrecht, Staatsrecht, Bestuursrecht, Verbintenissenrecht, Goederenrecht en Bijzondere overeenkomsten.

In de vaardighedenlijn word je dankzij het vak Juridische vaardigheden handig in het zoeken naar juridische bronnen, zoals wetten, verdragen en uitspraken van rechters. In de vaardighedenlijn is taalbeheersing eveneens een belangrijk vak. Aan de hand van Taalpracticum krijg je onderwijs in lees- en schrijfvaardigheden. Want een goed jurist, is goed in taal.

Alles wat je leert in de theorie- en vaardighedenvakken komt bij elkaar in twee grote praktijkopdrachten. Een van de praktijkopdrachten gaat over privaatrecht en het andere  gaat over publiekrecht.

Daarnaast biedt het eerste jaar een breed palet aan trainingen. Deze trainingen gaan over de beroepen die je later kunt uitvoeren en over handige manieren om te studeren. Je bent vrij om een keuze te maken uit dit brede aanbod.

Dankzij coaching van je eigen studentbegeleider leer je reflecteren op de wijze waarop je studeert en op de loopbaan die je voor ogen hebt.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 21 juli 2017