Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma - Jaar 1

HBO-Rechten

In het eerste studiejaar, de propedeuse, verwerf je de basiskennis en –vaardigheden voor het uitvoeren van juridische beroepstaken. Je oriënteert je op het recht, de beroepsrollen en het werkveld.

Vanaf het eerste jaar werk je aan een persoonlijk ontwikkelplan (POP), waarin je in kaart brengt wat je sterke en zwakke punten zijn in relatie tot de studie en waarin je specifieke leerdoelen formuleert die je helpen bij het behalen van een groter doel. Het POP is onlosmakelijk verbonden met het portfolio. In het POP doe je uitspraken over je kwaliteiten en ontwikkelpunten; in het portfolio verzamel je concrete beroepsproducten waarmee je de door jou benoemde kwaliteiten ook daadwerkelijk kunt aantonen.

Je POP en portfolio maken samen je ontwikkeling van het begin tot het eind van je studie inzichtelijk. Vanaf het eerste jaar werk je binnen studiebegeleiding dan ook op een planmatige wijze aan je toekomst als jurist.

Gedurende het hele eerste studiejaar krijg je – als je dat wilt – van docenten en daartoe opgeleide ouderejaars begeleiding bij het maken van je huiswerk en bij de voorbereiding van de tentamens.

Contacturen

HBO-Rechten biedt studenten gemiddeld 20 contacturen per week in het eerste studiejaar. Een studiejaar bevat 42 lesweken. Een contactuur is een onderwijsuur (van 50 minuten) waarbij een docent aanwezig is. Onder contacttijd vallen onder meer hoor- en werkcolleges, projectbegeleiding en studiebegeleiding.

Zelfstudie-uren

De contacturen zijn slechts een deel van de tijd die je aan je opleiding besteedt. In totaal ben je per week zo’n 40 uur met je opleiding bezig. Naast de contacturen besteed je ca. 25 uur alleen of met medestudenten aan de slag met projecten en onderzoek, volg je webcolleges, maak je opdrachten en bereid je je voor op lessen en tentamens. In het eerste studiejaar sturen de docenten zowel de inhoud als de manier waarop je leert. Later wordt er steeds meer een beroep op je zelfstandigheid gedaan.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 22 juli 2016