Hogeschool van Amsterdam

Internationaal

Bij HBO-ICT heb je volop mogelijkheden om in het buitenland een semester te studeren bij één van de partnerinstellingen, een stage of een afstudeeropdracht te doen, een Summer School te volgen of om mee te gaan op één van de excursies. De HBO-ICT opleiding heeft goede contacten met internationale universiteiten en bedrijven waar je aan de slag kunt gaan. De internationale sfeer komt binnen de opleding tot uiting in een aantal Engelstaligen projecten, waarvan de opdrachtgevers uit het buitenland komen en de communicatie in het Engels is. Bij HBO-ICT is het gebruik van Engelse studieboeken gewoon. In de verdiepingsfase worden sommige vakken in het Engels gedoceerd vanwege de aanwezigheid van buitenlandse uitwisselingsstudenten.

Informatica - Internationaal
Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 29 september 2017