Hogeschool van Amsterdam

Vrijstellingen/EVC

Misschien is het mogelijk je studieduur te verkorten door vrijstelling voor een aantal onderdelen van het studieprogramma.

Dit kan op basis van:

  • eerder behaalde relevante certificaten of studieresultaten van een verwante studie; 
  • waardering van relevante werkervaring in een EVC-procedure.

De examencommissie van de opleiding bepaalt per individu of er sprake kan zijn van studieduurverkorting op basis van vrijstellingen. Neem voor waardering van eerder behaalde studieresultaten (certificaten, cijferlijsten van een verwante studie) contact op met de intaker van de opleiding: Iraj Khaksar via i.khaksar@hva.nl.

Voor waardering van relevante werkervaring biedt het EVC Centrum van de HvA een EVC-procedure aan. Meer hierover kun je lezen op hva.nl/evc. Hier vind je ook een aanmeldformulier voor een EVC-adviesgesprek.

Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 29 februari 2016