Hogeschool van Amsterdam

Studiebelasting

Deze leerroute biedt studenten 8 contacturen per week. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten waarbij een docent aanwezig is. Een studiejaar bevat 42 lesweken. Lessen zijn op maandag- en donderdagavond, 18:40 – 22:00 uur. Daarnaast vinden er op incidentele basis activiteiten plaats op dinsdag- en woensdagavond, zoals gesprekken met je loopbaanadviseur, herkansingen, ondersteunende lessen en workshops. Deze zijn niet voor iedereen verplicht.

Zelfstudie-uren

Naast de contacturen besteed je circa 32 uur per week aan het verwerven van voor de studie relevante kennis en vaardigheden tijdens het werk en in projecten, onderzoek, opdrachten en zelfstudie (voorbereiding lessen en tentamens) waarbij geen docent of begeleider aanwezig is. Bij deze deeltijdstudie is het goed mogelijk om studie-en werkuren te combineren. De verdeling van de studie- en werkuren verschilt per student en is afhankelijk van leerroute, studievoortgang en baan.

De gemiddelde grootte van de werkgroep bij HBO-ICT deeltijd is 20 studenten.

Doorstromen naar het tweede jaar 

In het eerste studiejaar moet je bij de HvA 60 studiepunten halen. Haal je minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Samen met je studiebegeleider bespreek je dan of je bij een andere opleiding beter op je plek bent. Over de totale studie dien je minimaal 240 punten te halen. 

Meer informatie over BSA vind je op de pagina Bindend Studieadvies (BSA)

Gepubliceerd door  Faculteit Digitale Media en Creatieve Industrie 27 september 2017