Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

Fysiotherapie

Je wordt tot deze opleiding toegelaten als je in het bezit bent van een havo-, vwo- of mbo- 4-diploma. Er gelden geen aanvullende eisen. De vakken biologie, Engels en wiskunde worden in alle gevallen aanbevolen.

Kies je voor Fysiotherapie? Meld je tijdig aan!

Fysiotherapie is een populaire studie met meer geïnteresseerden dan opleidingsplaatsen. De opleiding heeft daarom een numerus fixus : een beperkt aantal plaatsen. Dit betekent dat er een selectie plaatsvindt. Kijk voor de procedure onder Inschrijven . Voor studiejaar 2017-2018 kun je je vanaf 1 oktober 2016 tot uiterlijk 15 januari 2017 inschrijven aan de hand van het stappenplan.

Vragen?

Heb je vragen? Laat het ons weten! Studievoorlichting is bereikbaar op studievoorlichting@hva.nl en 020 599 54 22.

Extra toelatingsmogelijkheden

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlands diploma, dan moet jouw diploma gewaardeerd worden door de HvA. Naast een geschikt diploma, geldt voor Nederlandstalige opleidingen dat je alle vier de onderdelen van het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, niveau II (NT2) behaald hebt.  Meer informatie over diplomawaardering.

Taal- en Schakeltraject

Ben je een anderstalige aankomende student van de HvA, dan kun je een voorbereidend traject volgen; het Taal- en Schakeltraject.

21 jaar of ouder

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het 21+-toelatingsonderzoek.

Deficiëntie- en opfriscursussen

De volgende mogelijkheden worden geboden:

  • Om vakken te volgen (inclusief toetsing), waarin je geen eindexamen hebt gedaan, maar die nodig zijn om toegelaten te worden (deficiëntie).
  • Om vakken, waarin je wel eindexamen hebt gedaan, bij te spijkeren (opfrissen).
  • Als je een MBO-4 diploma hebt en je kennis van een vak wilt bijspijkeren (opfrissen).

Meer informatie over deficiëntie- en opfriscursussen

Informatie voor mbo'ers

Let op! Alleen studenten met een mbo-diploma voorzien van een datum voor 1 september worden toegelaten tot de opleiding.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 10 november 2016