Hogeschool van Amsterdam

Beroepsmogelijkheden

Fysiotherapie

Na het behalen van je diploma beschik je over voldoende kennis en vaardigheden om aan de slag te gaan als fysiotherapeut. De deskundigheid van de fysiotherapeut is gericht op het bewegend functioneren van de mens, waarbij de belangen van de patiënt centraal staan. Fysiotherapie onderscheidt problemen en oplossingen in functioneren, activiteiten en participatie.

De werkwijze bestaat uit methodisch, fysiotherapeutisch handelen en heeft vier karakteristieken: het is doelgericht, systematisch, verloopt bewust en procesmatig. Het methodisch behandelen bestaat uit: anamnese, diagnose, opstellen behandelplan, behandeling, evaluatie en afsluiting. Tijdens de behandeling past de fysiotherapeut diverse verrichtingen toe: begeleiden, sturen/oefenen, fysische therapie in engere zin en manuele verrichtingen. In zijn werkwijze baseert de fysiotherapeut zijn handelen zoveel mogelijk op wetenschappelijke inzichten.

Het beroep van fysiotherapeut valt onder artikel 34 van de Wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg). Dit betekent dat de wet titelbescherming biedt en deze titel pas gevoerd mag worden na registratie in het BIG- register.

Werksituatie

Als fysiotherapeut kun je op veel plaatsen aan de slag:

Aan het werk
  • ziekenhuis
  • particuliere praktijk
  • revalidatiecentrum
  • verpleeghuis
  • psychiatrische inrichting
  • gezondheidscentrum
  • onderwijs, sportverenigingen, bedrijven
  • sportscholen

Daarnaast kan een fysiotherapeut bijzondere schoolgymnastiek, bejaardengymnastiek of zwangerschapsbegeleiding geven.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 22 augustus 2016