Hogeschool van Amsterdam

Veelgestelde vragen

Fysiotherapie

Afhankelijk van de hbo-opleiding die je heb afgerond, wordt er door middel van een persoonlijk gesprek gekeken hoe de opleiding zo optimaal mogelijk doorlopen kan worden. Naar aanleiding van dat gesprek zal de student een aanvraag bij de examencommissie moeten indienen voor een versneld traject.

Studenten die de opleiding Ergotherapie, Oefentherapie Mensendieck of de Academie voor Lichamelijke Opvoeding hebben gevolgd hebben een goede aansluiting. In principe kan er bij een eerdere hbo-opleiding gekeken worden naar een driejarig traject. Voor elke student met eerder verworven competenties wordt er een persoonlijk onderwijstraject op maat ontwikkeld (bij goedkeuring van de examencommissie). In de propedeuse wordt er veel gewerkt aan de competenties van een fysiotherapeut en doe je veel basis kennis en vaardigheden op. Versnelling is dan ook meer aan het eind van de opleiding te realiseren.

Als je in het bezit bent van een mbo-opleiding op niveau 4 dan ben je toelaatbaar voor de opleiding Fysiotherapie. Lang niet alle mbo-opleidingen geven een goede aansluiting op Fysiotherapie. Het zal duidelijk zijn dat de overstap van een mbo-opleiding in de techniek behoorlijk wat problemen kan opleveren. Kies je echter een mbo-opleiding in de gezondheidszorg dan heb je een grotere kans om de opleiding Fysiotherapie zonder al te grote problemen te volgen. Ook de opleiding Sport en Bewegen geeft een redelijke aansluiting op Fysiotherapie.

De opleiding Fysiotherapie is een vier-jarige fulltime opleiding. Er is in Amsterdam geen mogelijkheid om de opleiding in deeltijd te volgen.

Als je in het bezit bent van een havo- of vwo-diploma 'oude stijl', dus met het oude vakkenpakket, dan worden er geen aanvullende eisen aan het vakkenpakket gesteld. Je kan ongeacht de samenstelling van je vakkenpakket worden toegelaten, maar het wordt sterk aanbevolen om biologie, Engels en wiskunde op minimaal havo-niveau te hebben. 

Fysiotherapie bij dieren is geen bestaande hbo-opleiding. Dierfysiotherapie is een zogenaamde post-hbo cursus (nascholingscursus), die je alleen kunt doen nadat je de vierjarige hbo-opleiding Fysiotherapie hebt afgerond. Het is een tweejarige parttime opleiding.

De Hogeschool van Amsterdam heeft een uitgebreid netwerk in het buitenland. Stage lopen in het buitenland behoort dan ook zeker tot de mogelijkheden. Ambitieuze studenten die zelf actie ondernemen, kunnen gebruikmaken van deze internationale contacten. Wel verbindt de opleiding daar zekere voorwaarden aan, onder andere dat je alleen stage kunt lopen op een plek waar iemand met een Nederlands diploma Fysiotherapie aanwezig is om je te begeleiden. Indien je hierin interesse hebt, is het verstandig om hier het eerste jaar al actie op te ondernemen en je te oriënteren

De studiebelasting bedraagt ongeveer 40 uur per week. Daarin zijn contacturen met docenten, student-assistenten, oefenmomenten met medestudenten en zelfstudie-uren opgenomen. Deze uren heb je ook echt nodig! Het grootste deel van onze studenten hebben in het weekend een bijbaantje. 

Afhankelijk van je studieresultaten bestaat er de mogelijkheid dat je in de eindfase van de opleiding drie maanden tot een half jaar eerder kunt afstuderen. Zie ook het antwoord onder vraag 2. Verder is er de mogelijkheid voor studenten met een havo+ of een vwo-achtergrond om de internationale variant te doen in drie jaar. 

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 18 juli 2016