Hogeschool van Amsterdam

Proefstuderen

Fysiotherapie

Heb je tijdens een open dag Fysiotherapie bezocht en denk je dat dit de opleiding is die echt bij je past? Kom dan proefstuderen. Je krijgt dan meer inhoudelijke informatie over de opleiding.

Let op: na 15 januari 2018 zijn er geen proefstudeerdagen meer voor deze opleiding. De nieuwe data voor proefstuderen in studiejaar 2018-2019 zijn vanaf 1 oktober 2018 op deze pagina te vinden.

WAT IS PROEFSTUDEREN?

Een proefstudeerdag geeft een realistisch beeld van de onderwijspraktijk. Vooraf maak je een opdracht. Op de dag zelf krijg je een theorie- en een praktijkles en kun je vragen stellen aan studenten en de docent. Je volgt de lessen samen met andere studiekiezers. 

 • Wat is Fysiotherapie?
 • Les en praktijklab Inspectie en palpatie 
 • Bespreken voorbereidende opdracht
 • Rondleiding 
 • Vragen aan studenten en docent 

Tijdens het proefstuderen krijg je les in de onderdelen Inspectie en palpatie. In de fysiotherapie betekent inspecteren hetzelfde als observeren of waarnemen. Het betreft dan gericht observeren en waarnemen van houdingen en bewegingen. Gericht waarnemen betekent dat de fysiotherapeut op zoek is naar bepaalde aspecten van houdingen en bewegingen. Maar, hoe tegenstrijdig het ook klinkt, wie gericht kijkt zal veel niet vinden.

Tijdens het praktijklab voer je opdrachten uit die te maken hebben met inspecteren. Je leert het onderscheid tussen 'kijken' & 'zien' en 'observeren' & 'interpreteren'. Je ontdekt dat je vrijwel alleen ziet waarnaar je op zoek bent. Je reageert sneller vanuit je intuïtie dan met je verstand. Hoe jij denkt, bepaalt sterk wat je ziet. Zonder vooroordeel kijken lijkt onmogelijk.

Hiervan dien jij je als fysiotherapeut goed bewust te zijn bij de inspectie. Immers, op die gegevens baseer je mede je uiteindelijke conclusie en beleid.

Bekijk onderstaande video’s:

Voer onderstaande opdrachten uit en neem de antwoorden en je beschrijving mee:

 • Observeer een aantal mensen in je directe omgeving in hun manier van bewegen. Probeer hun houdingen en bewegingen zodanig onder woorden te brengen aan iemand uit je omgeving dat de ander het beweeggedrag kan imiteren. Schrijf dit op.Laat vervolgens die wijze van bewegen uitvoeren. Was dat de oorspronkelijke manier van bewegen? Noteer je bevindingen.
   
 • Observeer mensen in een houding of beweging in je directe omgeving en probeer de verschillende aspecten van een 'gezonde' houding en beweging te benoemen.
   
 • Zoek op internet op:
  - Wat is palperen?
  - Welke technieken van palpatie kun je benoemen? Geef van elk een voorbeeld van toepassing.
   
 • In de proefles gaan we botstructuren van het onderbeen bij elkaar lokaliseren en palperen. Ook gaan we de musculus triceps surea bij elkaar ‘in kaart brengen’. Zoek op internet naar de botten van het onderbeen en naar de bovengenoemde spier. Probeer daarbij ook de Latijnse benamingen aan te geven.

Je kunt bij Fysiotherapie proefstuderen op de volgende data:

 • Woensdag 22 november 2017, van 13.00u tot 16.00u
 • Woensdag 13 december 2017, van 08.45u tot 11.45u
 • Woensdag 13 december 2017, van 12.15u tot 15.15u
 • Woensdag 20 december 2017, van 13.00u tot 16.00u
 • Woensdag 10 januari 2018, van 09.00u tot 12.00u

 

Heb je vragen over het proefstuderen? Neem dan contact op met Studievoorlichting

 

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 20 april 2018