Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

Fysiotherapie

De opleiding Fysiotherapie duurt vier jaar en bestaat uit de propedeutische fase (eerste studiejaar) en de hoofdfase (tweede, derde en vierde studiejaar). Voor havisten met gemiddeld een 8 op hun eindlijst en voor vwo'ers is er de mogelijkheid om het internationale European School of Physiotherapy-programma te volgen in drie jaar.

Studentbegeleiding

Studentbegeleiding is bedoeld om je te begeleiden bij je studie en je toekomstige loopbaan. Je wordt in dit traject begeleid door de studentbegeleider (SB’er), die als het ware je individuele mentor is binnen de 'leergemeenschap' waar jij als student onderdeel van bent. Studentbegeleiding vindt gedurende je gehele opleiding plaats, waarbij er door het docententeam maatwerk geleverd kan worden. Je kunt hierbij denken aan coaching en advisering gericht op loopbaanbegeleiding. Wij willen mede hierdoor een studieomgeving bieden waarin er maatwerk geleverd kan worden en jij het beste uit jezelf kunt halen. 

Studievaardigheden

Om van je studie een succes te maken moet je zelf veel tijd en aandacht aan je studie besteden. Het beroep fysiotherapie leer je het beste door:

  • Voorbereid de lessen binnen te komen en van het studieprogramma te volgen;
  • buiten de lessen om met medestudenten aan voorbereidings- en studieopdrachten te werken, elkaar vragen voor te leggen en docenten uit het docententeam je vraagstukken voor te leggen;
  • veel en vaak te oefenen met medestudenten op het gebied van anatomische kennis, onderzoek- en behandelvaardigheden. Hierbij ben je afwisselend proefpersoon/patiënt en therapeut. Op deze manier weet je wat het is om fysiotherapie te ondergaan en hoe het voelt bij de patiënt wanneer een bepaalde handgreep wordt uitgevoerd. Als therapeut leer je op deze manier ook beter rekening te houden met de patiënt.
  • kennis te verwerven met behulp van boeken, naslagwerken en vaktijdschriften;
  • kennis te verwerven met behulp van relevante video's, cd-rom's en internet;
  • zelfstudie op het gebied van theoretische vakkennis;
  • regelmatig te toetsen of je het goed doet door feedback te vragen aan medestudenten, student-assistenten, docenten en stagebegeleiders.

Interprofessioneel leren 

Als fysiotherapeut moet je in staat zijn om met andere zorgprofessionals samen te werken. Tijdens de opleiding leer je met studenten van de opleidingen Geneeskunde, Verpleegkunde, Ergotherapie en Oefentherapie Mensendieck te werken aan opdrachten waarbij iedereen zijn eigen expertise en kracht inbrengt.

Vrije studiepunten

De opleiding kent een aantal studiepunten die je mag invullen met een eigen activiteit. Je mag deze vrije studiepunten naar eigen inzicht invullen, zolang de activiteit maar op hbo-niveau wordt uitgevoerd en een relatie heeft met de fysiotherapie. Je kunt hierbij denken aan het begeleiden van patiënten bij hun sportactiviteiten, een EHBO-opleiding of bijwonen van congressen en symposia. Met deze activiteiten krijgt je opleiding een persoonlijk tintje en kun je jezelf al op een positieve manier onderscheiden. Bij latere sollicitaties kunnen dergelijke activiteiten in je voordeel werken.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 1 juni 2017