Hogeschool van Amsterdam

Studiebelasting

Fysiotherapie

Contacturen

Deze opleiding biedt studenten 16 contacturen per week in het eerste studiejaar. Een studiejaar bevat 42 lesweken. Een contactuur is een onderwijsuur (van 50 minuten) waarbij een docent aanwezig is. Onder contacttijd vallen onder meer kennis- en praktijklabs, waarbinnen activerende colleges en praktijk- en projectvaardigheden centraal staan. 

Zelfstudie uren 

Naast de contacturen besteed je ca. 23 uren alleen of met medestudenten aan projecten en onderzoek, maak je opdrachten en bereid je je voor op lessen en tentamens door middel van zelfstudie. In het eerste jaar sturen de docenten zowel de inhoud als de manier waarop je leert. Later wordt er steeds meer een beroep op je zelfstandigheid gedaan. 

Bindend studieadvies

In het eerste studiejaar moet je bij de HvA minimaal 60 studiepunten halen. Haal je minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd.  

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 10 januari 2018