Hogeschool van Amsterdam

Studie in Cijfers en studenttevredenheid

Fysiotherapie

SIC fysio 2017-2018

Een goede voorbereiding op je studiekeuze is belangrijk. Het schema Studie in Cijfers helpt je om een passende en objectieve keuze te maken. Waar mogelijk vind je naast het cijfer van de HvA-opleiding ook de landelijke score. Zo krijg je op een snelle en herkenbare manier een beeld van de opleiding. Voor meer informatie: zie toelichting.

Kansen met Fysiotherapie

Na het afronden van je studie ben je goed voorbereid op de arbeidsmarkt. 97% van de oud-studenten geeft aan dat het niveau van de huidige functie goed past bij het opleidingsniveau. 86% van de oud-studenten geeft aan dat de functierichting goed past bij de opleidingsrichting (bron: HBO-monitor 2015). 

Studenttevredenheid

 

Film HvA Gezondheid - Moment van reflectie

In voorjaar 2016 is de Nationale Studenten Enquête (NSE) afgenomen. Hierdoor weten we waar studenten Fysiotherapie tevreden over zijn en waar we aan moeten werken.

Studenten Fysiotherapie zijn tevreden over:

  • De praktijkervaring van docenten.
  • De theoretische kennis van docenten.
  • Ontwikkelingsmogelijkheden studenten, zoals het aanleren van een kritische houding.
  • Praktijkgerichtheid opleiding.
  • Sfeer op de opleiding. 
     

Studenten Fysiotherapie vinden de belangrijkste punten van verbetering:

  • Roosters en roosterwijzigingen tijdig bekendmaken.
  • Manier waarop opleiding omgaat met klachten en problemen. 
  • Stagebegeleiding vanuit de opleiding.

Hiervoor is een verbeterprogramma opgesteld.

Wil je meer weten? De volledige resultaten vind je op  www.studiekeuze123.nl 

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 1 september 2016