Hogeschool van Amsterdam

Studie in Cijfers

Fysiotherapie

Een goede voorbereiding op je studiekeuze is belangrijk. Het schema 'Studie in cijfers' helpt je om een passende en objectieve keuze te maken. Waar mogelijk vind je naast het cijfer van de HvA-opleiding ook de landelijke score. Zo krijg je op een snelle en herkenbare manier een beeld van de opleiding. Voor meer informatie: zie de toelichting (pdf).

Bekijk de afbeelding op ware grootte

Kansen met Fysiotherapie

Na het afronden van je studie ben je goed voorbereid op de arbeidsmarkt. 97% van de oud-studenten geeft aan dat het niveau van de huidige functie goed past bij het opleidingsniveau. 86% van de oud-studenten geeft aan dat de functierichting goed past bij de opleidingsrichting (bron: HBO-monitor 2015). 

Studenttevredenheid

In voorjaar 2018 is de Nationale Studenten Enquête (NSE) weer afgenomen. De NSE is een grootschalig landelijk onderzoek waarin studenten hun mening geven over hun opleiding. Deze enquête wordt jaarlijks afgenomen.

Studenten Fysiotherapie zijn het meest tevreden over:

  • Sfeer op de opleiding
  • Wat je leert tijdens de stages
  • Algemene vaardigheden die je ontwikkelt op de opleiding
  • De grootte van de groepen tijdens de lessen

Studenten Fysiotherapie vinden de belangrijkste punten van verbetering:

  • Voorbereiding op de stage door de opleiding
  • De manier waarop de opleiding met klachten omgaat

Hiervoor is een verbeterprogramma opgesteld.

Wil je meer weten? De volledige resultaten vind je op www.studiekeuze123.nl

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 19 september 2018