Hogeschool van Amsterdam

Honours

Faculteit Gezondheid

Voor studenten die meer kunnen en meer willen dan dat het reguliere onderwijs hen kan bieden en voor studenten die willen excelleren, of zich willen voorbereiden op (geselecteerde) master wordt honoursonderwijs aangeboden. Dit aanvullende onderwijs biedt volop mogelijkheden om je talenten te ontdekken en verder te stimuleren binnen brede maatschappelijke gezondheidsvraagstukken.

In het honoursonderwijs worden brede maatschappelijke gezondheidsvraagstukken aan de orde gesteld. Samen met studenten van andere opleidingen aan de faculteit verdiep je aan de hand van praktijkvoorbeelden vragen die voor jou belangrijk zijn. Vanaf eind oktober kunnen studenten zich inschrijven op verschillende modules. Thema’s zijn bijvoorbeeld: zelfmanagement van patiënten, ethiek, dementie, gezond leven in de stad. De thema’s worden jaarlijks vastgesteld en sluiten zoveel mogelijk aan op actuele ontwikkelingen in de gezondheidszorg. 

Honours Talent Module

De Honours Talent Module is een module die faculteitsbreed wordt aangeboden voor eerstejaars studenten die zich willen oriënteren en onderzoeken of het honoursonderwijs bij hen past. De module bestaat uit drie thema's:

 • Geneeskunde
 • Belastbaarheid in het dagelijks leven
 • Gezondheid & Bewegingswetenschappen

Klik hier voor meer informatie over de Honours Talent Module

Honours Modules - hoofdfase 1

De Honours Modules hoofdfase 1 worden aangeboden aan tweedejaars studenten. Deze modules zijn juist voor de studenten die meer willen en kunnen dan in het reguliere onderwijsprogramma mogelijk is. De volgende modules worden aangeboden:  

 • Module Geneeskunde
 • Module  Belastbaarheid in het dagelijks leven & Gezondheid & Bewegingswetenschappen

Klik hier voor meer informatie Honours Modules - Hoofdfase 1

Honours Modules - hoofdfase 2 en 3

De Honours Modules hoofdfase 2 en 3 worden faculteitsbreed aangeboden in het 3e en 4e jaar en kunnen worden gevolgd naast het reguliere onderwijs. ​​ Alle modules zijn interprofessioneel en extra curriculair. Voor deze modules  zijn instroomeisen en selectieprocedures vastgesteld. Mogelijkheden zijn:

 • Belastbaarheid in het dagelijks leven
 • Bewegingswetenschappen
 • Gezondheidswetenschappen   
 • Geneeskunde   
 • Maatschappelijk ondernemen
 • Evidence Based Practice (EBP) 

Klik hier voor meer informatie over de Honours Modules - Hoofdfase 2 en 3

 

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 25 oktober 2018

Vwo'ers en talentvolle studenten