Hogeschool van Amsterdam

Inschrijven en selectie

Forensisch Onderzoek

Forensisch Onderzoek heeft een numerus fixus: een beperkt aantal opleidingsplaatsen (80 plaatsen), omdat er meer aankomende studenten zijn dan plaatsen. Daarom vindt er een selectie plaats. 

Voor studiejaar 2018-2019 is het niet meer mogelijk om je in te schrijven. De inschrijfdeadline was 15 januari.

Het gemiddelde cijfer van de twee meerkeuzetoetsen bepaalt je plaats op de ranglijst. Als twee deelnemers dezelfde score hebben bepaalt de motivatie die is beschreven in de online vragenlijst, welke deelnemer hoger op de ranglijst wordt geplaatst. Hoe groot je kans op plaatsing is, hangt uiteindelijk af van het beschikbaar aantal plaatsen en het aantal studenten dat heeft deelgenomen aan de selectie. 

​De selectie vindt in 2018 plaats op:

  • Woensdag  7 februari 2018     (18.00 uur tot 21:00 uur) 
  • Maandag  12 februari 2018  (18.00 uur tot 21:00 uur)
  • Donderdag 22 februari 2018  (16.15 uur tot 19:15 uur)
  • Maandag 5 maart 2018 (16.15 uur tot 19.15 uur)
  • Vrijdag 16 maart 2018 (13.45 uur tot 16.45 uur)

Houd alvast rekening in je agenda met deze data. Na je verzoek tot inschrijving in Studielink ontvang je van de opleiding een uitnodiging voor de selectie. Daarin staat ook hoe je je aanmeldt voor een van deze data.

De selectie bestaat in ieder geval uit:

  • een online vragenlijst
  • een huiswerkopdracht
  • een college
  • twee meerkeuzetoetsen

Daarnaast maak je kennis met je aanstaande medestudenten en docenten.

In de online vragenlijst worden vragen gesteld over je verwachtingen van en motivatie voor de opleiding. Op de selectiedag zelf heb je een college van ongeveer 90 minuten met algemene informatie over de opleiding en het werkveld en toelichting op de stof uit de casus die je als huiswerk hebt voorbereid. Daarna volgen de twee meerkeuzetoetsen waar je ongeveer een uur mee bezig bent. Een toets gaat over de casus en de tweede test je kennis op het gebied van de biologie, wiskunde, scheikunde en natuurkunde.

De huiswerkopdracht bestaat uit het bestuderen van een syllabus van 16 pagina’s met een casus van een plaats delict, het verslag van een vingersporen- en een DNA onderzoek en een chemische analyse van het bloedalcoholgehalte van een verdachte. Afhankelijk van je voorkennis ben 2 tot 8 uur met deze opdracht bezig.

Op 15 april ontvang je van de HvA de resultaten van de selectie.

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 7 februari 2018