Hogeschool van Amsterdam

Jaar 3

Forensisch Onderzoek

In het derde jaar loop je zes maanden stage bij een bedrijf of instelling naar keuze.

Voorbeelden van stages:

  • chemisch onderzoek bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI)
  • onderzoek naar opsporingsmethoden bij een politiekorps

Ook volg je een minor, een samenhangend keuzeprogramma van een half jaar. De minor heeft als doel je kennisgebied te verbreden of te verdiepen. Je kiest de minor waarmee jij je wilt profileren en je ambities kunt verwezenlijken. Binnen of buiten je opleiding. Forensisch Onderzoek heeft de minor 'Van Plaats Delict tot Rechtszaal'. Naast het doorlopen van het forensisch traject ligt in deze minor de nadruk op nieuwe opsporingstechnieken en de invoering daarvan. Kijk bij  Minoren voor meer informatie over minoren.

Gepubliceerd door  Faculteit Techniek 29 november 2016