Hogeschool van Amsterdam

Waarom FSM?

Financial Services Management is in nauwe samenwerking met de financiële wereld opgezet. Het is een beroepsgerichte opleiding waarin gedegen financiële kennis en ethisch handelen centraal staan. Je houdt je bezig met producten en diensten van banken, verzekeraars, pensioenfondsen en beursinstellingen en stelt hierbij voortdurend het belang van de klant centraal. Als je bent afgestudeerd, heb je uitgebreide kennis van financiële zaken en van bank- en verzekeringsproducten en kun je financiële adviezen geven aan particuliere en zakelijke klanten.

Het onderwijsprogramma bestaat vooral uit werkcolleges, hoorcolleges en projecten. We begeleiden je bij je studie en ‘leren’ je studeren. Als eerstejaarsstudent krijg je een ouderejaarsmentor die je met praktische zaken kan helpen. Het persoonlijk contact tussen jou en je medestudenten en onze docenten staat voorop: samen werken, sporten, studeren en netwerken. Tijdens de studie maak je deel uit van een hechte gemeenschap, met onze promotie- en activiteitencommissie (PAC) en de alumnicommissie.

1. Financieel en bedrijfseconomisch    

Deze financiële en voornamelijk bedrijfseconomische opleiding bevat alle verplichte onderwerpen die de Wet op het Financieel Toezicht (Wft) voorschrijft, zoals hypotheken, verzekeringen, kredieten en pensioenen.

2. Adviseren 

Klanten regelen steeds meer zaken zelf online. Daarnaast blijven klanten behoefte houden aan hoogwaardige advisering. De HvA-opleiding Financial Services Management speelt in op deze verregaande digitalisering in de branche.

3. Amsterdam

De opleiding is gevestigd in Amsterdam, vlakbij bedrijven als ING, Zwitserleven, RABO, Atradius en ABN AMRO. Tijdens je studie kun je bij deze bedrijven meewerken aan projecten, stagelopen én na de studie vinden FSM’ers hier gemiddeld binnen twee maanden hun eerste baan.

4. Internationaal

De financiële branche in metropoolregio Amsterdam kent een grote internationale klantenkring en grootstedelijke vraagstukken. Het onderwijsprogramma bereid je voor op de internationalisering. Je volgt bijvoorbeeld het vak Engelse en krijgt les in bijvoorbeeld (Europese) wet- en regelgeving, Internationaal Ondernemerschap, International Economics en Internationale Financiering.

5. Professionele beroepshouding

We brengen je tijdens de lessen een professionele beroepshouding bij en alle vaardigheden en competenties die je nodig hebt om als verantwoordelijke, financieel adviseur te opereren. 

 

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 20 juni 2017