Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

Finance, Tax and Advice

De opleiding FTA is een vierjarige voltijd bachelor- opleiding. De opleiding bestaat uit een propedeuse van één jaar en een hoofdfase van drie jaar. De adviserende rol en alle kennis en vaardigheden die je daarvoor nodig hebt, staan centraal. Hierbij spelen internationaal zakendoen, het creëren van vertrouwen bij, kritisch denken en ondernemen een belangrijke rol.

  • Je volgt de internationale financiële en fiscale wereld omdat die jou intrigeert.

  • Advies geven aan mensen en bedrijven geeft je energie.

  • Je bent analytisch, kritisch en rekenkundig zeer goed onderlegd.

  • Integriteit en duurzaamheid vind je minstens zo belangrijk als financieel resultaat.
  • ​Je bent ondernemend, nieuwsgierig en vindingrijk.

Specialisatie Finance of Tax

Na je propedeusejaar maak je de keuze tussen Tax en Finance om je binnen dat vakgebied te specialiseren of juist te verbreden. In de laatste twee jaren van de studie geef je een eigen invulling aan de opleiding via een minor of een stage in bijvoorbeeld het buitenland. Het sluitstuk van de opleiding is een afstudeeropdracht in de beroepspraktijk.

Theorie en praktijk

Het onderwijsprogramma bestaat uit werk- en hoorcolleges, online colleges, onderzoek, projecten en (online) zelfstudie. In je klas zitten ongeveer 30 mensen. Je zult merken dat theorie en praktijk door elkaar lopen. Dat betekent dat je niet (altijd) eerst de theorie krijgt en die vervolgens moet toepassen in praktijkopdrachten. Door te werken aan concrete vraagstukken uit de praktijk, vergaar je de nodige kennis en ontdek je de dieperliggende theorie. Samen met onder andere ING, Rabobank, ABN AMRO, Belastingdienst, Price Waterhouse Cooper (PWC), Ernst & Young, Deloitte en Delta Lloyd organiseren we hiervoor praktijkgerichte onderwijsprojecten. 

Aandacht voor jou

Gedurende de opleiding is er ruim aandacht voor jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling. We begeleiden je bij je studie en ‘leren’ je studeren. Zo krijg je als eerstejaarsstudent een ouderejaarsmentor die je met praktische zaken kan helpen. Het persoonlijk contact tussen jou en je medestudenten en onze docenten staat voorop: samen werken, sporten, studeren en netwerken. Tijdens de studie maak je deel uit van een hechte gemeenschap, met de studievereniging en de alumnicommissie.

Gemeenschappelijke propedeuse

Je volgt in de propedeuse hetzelfde studieprogramma als studenten van de opleidingen Finance & Control / Bedrijfseconomie en Accountancy. Je maakt een bewuste studiekeuze en je schrijft je via Studielink in bij de desbetreffende opleiding. Als je na het eerste jaar vindt dat Finance & Control of Accountancy beter bij je past, dan kun je zonder studievertraging overstappen en starten in het tweede jaar. De voorwaarde is dat je genoeg studiepunten moet hebben, wil je deze overstap kunnen doen na het eerste jaar. Genoeg studiepunten betekent dat je moet voldoen aan de BSA-norm.

In de studiegids vind je meer informatie over je vakken."

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 22 november 2018