Hogeschool van Amsterdam

Vrijstellingen

Finance & Control Deeltijd

Het studieprogramma is afgestemd op basis van wat je al weet of kunt vanuit je werk. Je kunt vrijstellingen krijgen op basis van eerder behaalde studiepunten en diploma’s op hbo- en wo-niveau. Hierdoor kun je je studie versnellen. Uiteindelijk bepaalt de examencommissie per individu of er sprake kan zijn van vrijstelling.

Heb je al eens eerder een opleiding gevolgd of een certificaat behaald? En komt de inhoud daarvan overeen met een van onze semesters? Dan kun je bij de examencommissie om een vrijstelling vragen voor een semester. Let wel, de examencommissie Deeltijd verstrekt alleen vrijstellingen voor volledige semesters, vrijstelling voor een gedeelte van een semester is niet mogelijk. Als je in september met de studie start, moet je verzoek 1 augustus binnen zijn. Als je in februari start, dan is de deadline 1 januari.

Stuur je verzoek via het vrijstellingsformulier per email (Excie.fa@hva.nl) naar de examencommissie. Denk eraan om scans van je diploma's of certificaten én een gewaarmerkte cijferlijst mee te sturen.

De examencommissie Deeltijd verstrekt alleen vrijstellingen voor volledige semesters, vrijstelling voor een gedeelte van het semester is niet mogelijk. Houd rekening met een verwerkingstijd van 4-8 weken. Voor vragen kun je contact opnemen via deeltijd.economie@hva.nl

Informeer bij de opleiding van je keuze wat de mogelijkheden zijn om je werkervaring te laten tellen. 

Gepubliceerd door  Faculteit Business en Economie 24 september 2018