Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

Ergotherapie

Je wordt tot deze opleiding toegelaten als je in het bezit bent van een havo-, vwo-, of mbo-4- diploma. Er zijn geen aanvullende eisen. Wel adviseren we je biologie in je vakkenpakket te kiezen voor een betere aansluiting.

BIJSPIJKEREN BIOLOGIE

Het vak biologie is geen vereiste. Wel kan het handig zijn om voor de start van de opleiding je nog even te verdiepen in biologie op havo-niveau, in het onderwerp het menselijk lichaam. Bijspijkeren via een deficiëntieprogramma Biologie is ook mogelijk. 

Twijfel je of jouw diploma toelating geeft tot deze studie? Neem dan contact op met de opleiding. 

Informatie voor mbo'ers

Let op! Alleen studenten met een mbo-diploma voorzien van een datum voor 1 september worden toegelaten tot de opleiding.

EXTRA TOELATINGSMOGELIJKHEDEN

Buitenlands diploma

Heb je een buitenlands diploma, dan moet jouw diploma gewaardeerd worden door de HvA. Naast een geschikt diploma, geldt voor Nederlandstalige opleidingen dat je alle vier de onderdelen van het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, niveau II (NT2) behaald hebt. Meer informatie over diplomawaardering.

Taal- en Schakeltraject

Ben je een anderstalige aankomende student van de HvA, dan kun je een voorbereidend traject volgen; het Taal- en Schakeltraject.

21 jaar of ouder

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het 21+-toelatingsonderzoek.
De vak- en taaltoetsen die je voor de opleiding Ergotherapie moet behalen, zijn Nederlands, Engels en Wiskunde A. 

Deficiëntie- en opfriscursussen

De volgende mogelijkheden worden HvA breed aangeboden:

  • Om vakken te volgen (inclusief toetsing), waarin je geen eindexamen hebt gedaan, maar die nodig zijn om toegelaten te worden (deficiëntie).
  • Om vakken, waarin je wel eindexamen hebt gedaan, bij te spijkeren (opfrissen).
  • Als je een MBO-4 diploma hebt en je kennis van een vak wilt bijspijkeren (opfrissen).

Meer informatie over deficiëntie- en opfriscursussen

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 10 januari 2018