Hogeschool van Amsterdam

Beroepsmogelijkheden

Ergotherapie

Een Ergotherapeut werkt op het snijvlak van zorg en welzijn. Je adviseert en begeleidt cliënten om de dagelijkse (vanzelfsprekende) dingen zoals naar school gaan, werken, zelfverzorging, huishouden enzovoorts weer zelf te kunnen doen. Daarbij is het doel dat cliënten zo goed mogelijk kunnen functioneren en participeren in de maatschappij.

WERKVELDEN

Er zijn verschillende werkgebieden waar je als ergotherapeut aan de slag kunt. Ben je een ondernemend type? Dan kun je meteen na de opleiding een eigen praktijk starten. Bijvoorbeeld in een gezondheidscentrum waar je samenwerkt met een fysiotherapeut, een logopedist, een maatschappelijk werker en een psycholoog. Maar je kunt ook kiezen voor:

  • De gezondheidszorg: je werkt bijvoorbeeld in een gezondheidscentrum, verpleeg- of verzorgingshuis, ziekenhuis, revalidatiecentrum of psychiatrische instelling. In deze instellingen werk je altijd samen met andere professionals in een team rond de cliënt. Je richt je op het weer kunnen oppakken van de dagelijkse activiteiten, bijvoorbeeld in de thuissituatie.
  • Het bedrijfsleven: je adviseert bijvoorbeeld over de inrichting van de werkplek –  zoals over een speciale stoel - of je geeft advies bij terugkeer naar werk.
  • De overheid: je werkt bijvoorbeeld als adviseur bij de gemeentes in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In die functie geef je advies over een rolstoel of woningaanpassing of informeer je mantelzorgers over het voorkomen van overbelasting.
  • Het onderwijs: je vergroot bijvoorbeeld de mogelijkheden van kinderen met beperkingen om mee te doen aan activiteiten op school. Je werkt met kinderen die moeite hebben met knutselen, schrijven of met de concentratie in de klas. Je ondersteunt en adviseert docenten en ouders.
  • De welzijnszorg: je geeft bijvoorbeeld adviezen en trainingen in een woonvorm voor mensen met een verstandelijke beperking om bijvoorbeeld te leren een maaltijd te koken. Of je geeft trainingen aan mensen met een psychische beperking over het oppakken van zinvolle dagbesteding, zoals een hobby.

KANSEN MET ERGOTHERAPIE

Na het afronden van je studie ben je goed voorbereid op de arbeidsmarkt. De toenemende behoefte aan zorg dicht bij huis genereert veel vraag naar ergotherapeuten. De meeste oud-studenten hebben tot nu toe binnen drie maanden na het afstuderen een baan of zijn aan het werk als zelfstandig ergotherapeut. Dit blijkt uit het onderzoek 'Studie en werk' (2014) van SEO Economisch Onderzoek.

Vacaturesite Indeed heeft de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt onderzocht. Hierin werd Ergotherapie genoemd als nummer 4 van 'de banen van de toekomst'. De resultaten ervan zijn op 9 maart 2016 gepubliceerd op www.mt.nl/management/dit-zijn-de-banen-van-de-toekomst/89160

De ergotherapeut staat op nummer 4 achter 3 ICT-functies.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 10 januari 2018