Hogeschool van Amsterdam

Ergotherapie

Opleiding voor Ergotherapie. Bachelor, voltijd

Een Ergotherapeut werkt op het snijvlak van zorg en welzijn. Je adviseert en begeleidt cliënten om de dagelijkse (vanzelfsprekende) dingen zoals naar school gaan, werken, zelfverzorging, huishouden enzovoorts weer zelf te kunnen doen. Daarbij is het doel om zo goed mogelijk te kunnen functioneren en participeren in de maatschappij.

Praktijkvoorbeeld

Stel je voor, iemand heeft een hersenbloeding gehad en een aantal lichaamsfuncties zijn blijvend uitgevallen. Wat kan zo iemand nog doen en wat zou hij weer willen leren? Een ergotherapeut doet onderzoek (wat kan iemand nog? hoe ziet zijn omgeving eruit? wat vindt iemand belangrijk?), maakt samen met de persoon een therapieplan en ondersteunt iemand om die doelen te realiseren. Hierbij wordt gekeken naar de activiteiten die iemand thuis weer wil doen, op het werk, tijdens de studie of in de vrije tijd.

Waar ga je werken? 

Je werkt zowel met individuele cliënten als met groepen. Daarbij gaat het om mensen die hun dagelijkse activiteiten niet meer kunnen uitvoeren als gevolg van ouderdom, een psychische of lichamelijke aandoening of sociale beperking. Ergotherapie is er voor kinderen en jonge cliënten, maar ook voor volwassenen en ouderen. Ergotherapeuten werken in een instelling, bij mensen thuis of in de wijk.

Als ergotherapeut kun je je specialiseren in bepaalde doelgroepen, maar ook is een specialisatie binnen het werkveld mogelijk. Zo kun je je eigen praktijk starten in een gezondheidscentrum of ga je werken in een verpleeghuis, in het speciaal onderwijs of bij de gemeente. Het werk van een ergotherapeut is veelomvattend, afwisselend maar vooral ook heel dankbaar. Na afloop van jouw werk kunnen cliënten weer meer de dingen doen die zij belangrijk vinden. Je helpt hen met het bevorderen van hun kwaliteit van leven.

Medisch, psychologie en sociaal 

Deze grote verscheidenheid vraagt om veel kennis en vaardigheden. Het is belangrijk om iets te begrijpen van de hersenfuncties en van het menselijk lichaam. Verder is begrip van de invloed van de sociale omgeving en de psychologische denkprocessen van belang. Op de opleiding ontwikkel je je communicatieve vaardigheden en leer je goed luisteren naar mensen. Daarnaast leer je observeren, analyseren en begeleiden. Verder wordt je creatief in het bedenken van praktische en persoonlijke oplossingen in samenwerking met de cliënt. Daarbij leer je hoe belangrijk het is om samen te werken met andere professionals. Een ergotherapeut werkt samen met tal van andere specialisten (bijvoorbeeld een fysiotherapeut, een maatschappelijk werker en een psycholoog).

De kracht van ergotherapie is de persoonlijke benadering: je ondersteunt mensen en adviseert in activiteiten die zij belangrijk vinden.

Een toekomst als ergotherapeut 

Mensen worden steeds ouder en blijven langer thuis wonen. Een maatschappelijke ontwikkeling die het werk van een ergotherapeut steeds belangrijker maakt. De vraag naar ergotherapeuten neemt jaarlijks toe. Als ergotherapeut kun je gaan werken voor zeer verschillende soorten organisaties:

 • Grote bedrijven hebben ergotherapeuten in dienst om het dagelijks handelen op de werkplek weer mogelijk te maken;
 • Gemeenten hebben ergotherapeuten in dienst voor de uitvoering van hun maatschappelijke taken;
 • Zorgorganisaties hebben ergotherapeuten in dienst om cliënten voor te bereiden op hun thuiskomst;
 • Ondernemende studenten beginnen hun eigen zelfstandige praktijk of gaan eerst werken in een bestaande praktijk.

Een internationaal beroep

Het beroep van ergotherapeut kun je eigenlijk over de hele wereld uitvoeren. Overal kom je ergotherapeuten tegen die samenwerken met mensen die bepaalde dagelijkse activiteiten niet meer kunnen doen. Om ervoor te zorgen dat ze mee kunnen doen in de maatschappij of om te voorkomen dat ze uitvallen. Met  jouw beroepsvaardigheden kun je overal aan het werk tijdens of na je studie. Zowel in West- en Oost Europese landen zoals Zweden en Bulgarije. Of in Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse landen zoals Suriname , Nicaragua of Ghana. Dus de wereld ligt aan de voeten van de ondernemende ergotherapeut.

Eigenschappen van een succesvolle ergotherapeut 

Een goede ergotherapeut is een combinatie van een fysiotherapeut, een maatschappelijk werker en psycholoog die gedreven is om mensen te begeleiden en ondersteunen om weer zo goed mogelijk te kunnen functioneren en participeren in de maatschappij.

 • Scherpe analytische vaardigheden
 • Sterke communicatieve vaardigheden
 • Creatieve denker
 • Empatisch vermogen
 • Samenwerken met andere professionals en mensen in de directe omgeving van de cliënt
 • Kennis van het menselijk lichaam, bijvoorbeeld neurologie
 • Kennis van sociologie, van de invloed van de sociale omgeving
 • Kennis van de psychologie, van de psychologische denkprocessen van de mens
 • Doener

Waarom Ergotherapie aan de HvA? 

 • Je kiest voor onderwijs gericht op grote stadsproblematiek, de multiculturele samenleving en het veranderde werkveld van zorg en welzijn.
 • Je doet al op de opleiding veel praktijkervaring op. De opleiding heeft veel contact met het werkveld. Dat levert beroepsopdrachten op, waar je tijdens de opleiding samen met andere studenten aan werkt. Daarnaast zorgt het werkveld voor een breed aanbod aan stageplekken.
 • Op de HvA zijn veel mogelijkheden om zowel in Nederland als in het buitenland bezig te zijn met diversiteit en internationalisering. 
 • Na het behalen van je Bachelor-diploma kun je gelijk doorstromen naar de deeltijd master over Ergotherapie: European Master of Science in Occupational Therapy. Dit is de enige Master-opleiding over Ergotherapie in Nederland. 

De opleiding Ergotherapie duurt vier jaar en is onderverdeeld in de propedeuse (eerste jaar) en de hoofdfase (drie jaar). Tijdens de opleiding werk je aan allerlei praktijkgerichte opdrachten. De theorie en vaardigheden die je krijgt aangeboden in de hoor- en werkcolleges kun je gelijk toepassen op het project waar je op dat moment mee bezig bent. Tijdens de eerste twee jaar ligt de focus elke vier weken op een andere praktijkgerichte opdracht.

Lees meer

Deze opleiding biedt studenten circa 20 contacturen per week in het eerste studiejaar. Een studiejaar bevat 40 lesweken. Een contactuur is een onderwijsuur (van 50 tot 100 minuten) waarbij een docent aanwezig is.

Lees meer

Er zijn verschillende werkgebieden waar je als ergotherapeut aan de slag kunt. Ben je een ondernemend type? Dan kun je meteen na de opleiding een eigen praktijk starten. Maar je kunt er ook voor kiezen om te werken in de gezondheidszorg, het bedrijfsleven, het onderwijs, de welzijnszorg of bij de gemeente.

Lees meer

Je wordt tot deze opleiding toegelaten als je in het bezit bent van een havo-, vwo-, of mbo-4- diploma. Er zijn geen aanvullende eisen. Wel adviseren we je biologie in je vakkenpakket te kiezen voor een betere aansluiting. Het kan handig zijn om voor de start van de opleiding je nog even te verdiepen in biologie op havo-niveau, in het onderwerp het menselijk lichaam. Bijspijkeren via een deficiëntieprogramma Biologie is ook mogelijk. De opleiding biedt zo’n programma aan.

Lees meer

Schrijf je uiterlijk op 1 mei in via Studielink. Hiervoor heb je een DigiD nodig. Het aanvragen en verkrijgen van een DigiD neemt ca. 5 werkdagen in beslag. Na inschrijving is het verplicht om deel te nemen aan een studiekeuzecheck. Hiervoor doe je een voorbereiding en ben je ongeveer een dagdeel op de opleiding aanwezig. Op basis van jouw toetsresultaten op die dag krijg je een studiekeuzeadvies.

Lees meer
Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid