Hogeschool van Amsterdam

Stage

Ergotherapie

Stage lopen betekent veel nieuwe indrukken opdoen en je oriënteren op het werkveld van ergotherapie. Het leuke van stage is dat je de theorie die je hebt bestudeerd toepast in de praktijk. De opleiding bereidt je goed voor op de stages.

PRAKTIJKERVARING voor PROFESSIONELE GROEI 

In het eerste jaar is het belangrijk dat je je een goed beeld vormt van de beroepspraktijk. Daarom krijg je een beroepsoriëntatie van ongeveer een week en werk je aan opdrachten in het werkveld.

Om echt praktijkervaring op te doen en de beroepscompetenties te verwerven die je nodig hebt, loop je in het vervolg van de opleiding twee keer een stage. De stages duren twintig weken. Naast het stagelopen is er ook nog tijd nodig voor zelfstudie en stagebegeleiding op de opleiding. Hiervoor wordt tijd gereserveerd.  

Tijdens de stageperiodes heb je intervisiebijeenkomsten met je stagegroep. Daar wordt een verband gelegd tussen je ervaringen in de praktijk en de theorie en besteed je aandacht aan het verder ontwikkelen van je communicatieve en therapeutische vaardigheden en je beroepshouding.

NIEUW WERKVELD, NIEUWE STAGE

Het werkveld van zorg en welzijn verandert. Voor ondernemende studenten biedt de opleiding de mogelijkheid om via stage kennis te maken met nieuwe werkvelden. Niet een ergotherapeut, maar een andere professional begeleidt jou tijdens zo’n stage. Zo liepen eerder Ergotherapie-studenten stage bij een wijkverpleegkundige, met jonge vluchtelingen of in een buurthuis. Ondertussen krijg je van de opleiding extra begeleiding gericht op de inhoud van de ergotherapie-interventie. Ook is het mogelijk om stage te lopen in het buitenland.

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 12 december 2017