Hogeschool van Amsterdam

Studiebelasting

Ergotherapie

CONTACTTIJD

Het aantal contacturen per week in het eerste jaar is 20. Een contactuur is een onderwijsuur van 50 minuten. 

ZELFSTUDIE

De contacturen zijn slechts een deel van je tijd die je aan je studie besteedt. In totaal ben je per week zo'n 40 uur met je studie bezig.

Naast de contacturen ga je alleen of met medestudenten aan de slag met projecten en onderzoek, maak je opdrachten en bereid je je voor op lessen en tentamens door middel van zelfstudie. In het eerste jaar sturen de docenten zowel de inhoud als de manier waarop je leert. Later wordt er steeds meer een beroep op je zelfstandigheid gedaan. Wij proberen in het rooster rekening te houden met het feit dat je opdrachten buiten de deur moet doen. 

TOETSEN

De opleiding bestaat uit de propedeuse en de hoofdfase. De gehele opleiding bestaat uit een optelsom van studiepunten. Studiepunten krijg je wanneer je hebt voldaan aan de verschillende opdrachten en geslaagd bent voor de toetsen die elk programma worden gegeven. De opleiding kent de volgende toetsvormen: theorietoetsen, verslagen bij projecten, presentaties, vaardigheidstoetsen met simulatiepatiënten, stageopdrachten, essays en reflectieopdrachten.

STUDIEPUNTEN

Als je je diploma op zak hebt, heb je 240 studiepunten behaald. Eén studiepunt staat voor 28 uur studietijd. Elk jaar zijn er 60 studiepunten te behalen verdeeld over het studiejaar. 

BSA-NORM

In het eerste studiejaar moet je bij de HvA 60 studiepunten halen. Haal je minder dan 50 studiepunten, dan geeft de HvA je een afwijzend bindend studieadvies (BSA). Dit betekent dat je niet verder kunt gaan met de opleiding. Een studiepunt staat voor 28 uur studietijd. 

Uiteraard zorgt de opleiding voor een studeerbaar programma. Voor het doorstroompercentage naar jaar 2 van de opleiding, zie Studie in Cijfers. Het programma is zo ingericht dat studenten zich in een beperkt aantal thema’s verdiepen. Theorielessen, vaardigheidstrainingen en projecten rondom één thema worden dicht bij elkaar gepland zodat je daadwerkelijk wordt ‘ondergedompeld’ in één onderwerp en daar ook diepgang in kunnen bereiken. 

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 29 september 2017