Hogeschool van Amsterdam

Studie in Cijfers en studenttevredenheid

Ergotherapie

Een goede voorbereiding op je studiekeuze is belangrijk. Het schema Studie in Cijfers helpt je om een passende en objectieve keuze te maken. Waar mogelijk vind je naast het cijfer van de HvA-opleiding ook de landelijke score. Zo krijg je op een snelle en herkenbare manier een beeld van de opleiding. Voor meer informatie: zie toelichting.

Studie in Cijfers Ergotherapie

Bekijk de afbeelding op ware grootte

Studenttevredenheid

Film HvA Gezondheid - Moment van reflectie

 

In voorjaar 2015 is de Nationale Studenten Enquête (NSE) afgenomen. Hierdoor weten we waar studenten Ergotherapie tevreden over zijn en waar we aan moeten werken.

Studenten Ergotherapie zijn tevreden over:

  • De docenten: zowel de inhoudelijke deskundigheid als de kennis over de beroepspraktijk wordt goed beoordeeld.
  • De vaardigheden: samenwerken met anderen.
  • De beroepspraktijk: opdoen van beroepsvaardigheden.
  • De stage: wat je hebt geleerd tijdens je stage.

Studenten Ergotherapie vinden de belangrijkste punten van verbetering:

  • Het tijdig bekendmaken van studieresultaten en informatie over de studievoortgang.
  • De spreiding van de studielast en de mate waarin de studiepunten overeenkomen met de studielast.
  • Het tijdig bekendmaken van wijzigingen in het studierooster.
  • Wetenschappelijke vaardigheden in alle programma's.

Hiervoor is een verbeterprogramma opgesteld.

Wil je meer weten? De volledige resultaten vind je op www.studiekeuze123.nl

Gepubliceerd door  Faculteit Gezondheid 15 augustus 2017