Zoeken
Loading
Open Dag

Pedagogiek deeltijd

Het opvoeden van kinderen en jongeren is een belangrijk maatschappelijk onderwerp dat iedereen raakt. Wat een goede opvoeding is hangt af van de heersende normen en waarden, tijd, cultuur en religie. Bij Pedagogiek leer je hoe je vragen en problemen op het gebied van opvoeding van kinderen aanpakt. Je krijgt vakken als Pedagogiek, Sociologie en Organisatie en Management en Beleid. Als pedagoog ben je een echte professional op het gebied van opvoeden. Je ondersteunt ouders, verzorgers en leraren bij hun opvoedende taak.

Deeltijd studeren

Deeltijdstudies zijn bedoeld voor mensen die al een baan of een gezin hebben maar zichzelf graag verder willen ontwikkelen. In de eerste twee jaar kun je uitgaan van een dag les per week. Daarnaast zul je een flink deel van de week aan zelfstudie moeten besteden.

Onder Studieprogramma vind je globaal de inhoudelijke vakken die je in de vier studiejaren volgt. Samen met je mentor stel je uiteindelijk je definitieve studieroute vast.

Werkveld pedagogiek

Na het behalen van je diploma beschik je over genoeg kennis en vaardigheden om aan de slag te gaan als hbo-pedagoog.  De beroepen zijn divers. Je kunt bijvoorbeeld gaan werken in functies als begeleider of adviseur in de jeugdzorg, kinderopvang of opvoedingsondersteuning. Of in een coördinerende functie in projecten voor opvoedingsondersteuning in de kinderopvang of op basisscholen. Ook zijn er mogelijkheden in beleidsfuncties gericht op de ontwikkeling van onderwijsbeleid of welzijnsbeleid bij lokale overheden. Een aantal voorbeelden van functies die je kunt vervullen zijn; pedagoog bij een centrum voor jeugd en gezin, pedagoog bij voor- en naschoolse educatie, leerlingenbegeleider in het voortgezet onderwijs of gezinscoach.

Opvoeden in de grote stad

De opleiding Pedagogiek van de HvA staat zowel letterlijk als figuurlijk midden in de Amsterdamse samenleving. De opleiding richt zich met nadruk op het werken als pedagoog in de grootstedelijke omgeving. Tijdens je opleiding kom je in contact met de beroepspraktijk in Amsterdam en thema’s die leven in de grote stad.

Studiekeuze

Een studie kiezen heeft gevolgen voor je toekomst. Je wilt graag op de juiste plek terechtkomen, waar je het beste uit jezelf kunt halen. Daarvoor is het belangrijk dat je het studiekeuzeproces stap voor stap doorloopt. Zo onderzoek je interesses, talenten en de mogelijkheden voordat je een studie kiest. Betrek andere mensen, familie, vrienden en je loopbaanbegeleider op school bij je keuzeproces. Zij kunnen je zowel helpen om meer inzicht te krijgen in jezelf als in bepaalde opleidingen en beroepen. Kijk op www.hva.nl/hulpbijstudiekeuze voor hulp bij studiekeuze en ontdek welke stappen jij kunt zetten.