Zoeken
Loading
Open Dag

Leraar Nederlands deeltijd

Officiële naam: Leraar Nederlands Tweedegraads

Tijdens deze opleiding leer je hoe je jongeren en volwassenen het Nederlands leert beheersen. Taal is een belangrijk sociaal instrument in de dagelijkse omgang. Je verdiept je in de ontwikkeling van de taal, de taalregels en de Nederlandse literatuur. Daarnaast leer je hoe je kennis over moet dragen en komen communicatieve en sociale vaardigheden aan bod. Je leert hoe je leerlingen moet ‘coachen’ bij het opdoen en verwerken van kennis en vaardigheden.

Leraar Nederlands iets voor jou?

Als docent draag je kennis over en sta je stevig in je schoenen. Je maakt leerlingen enthousiast voor de taal en literatuur en begeleidt hen bij het uitbreiden van hun kennis. Wil jij jongeren op een eigentijdse en inspirerende manier laten zien hoe boeiend Nederlands is? Dan is deze opleiding misschien iets voor jou.

Deeltijd studeren

Deeltijdstudies zijn bedoeld voor mensen die niet de tijd hebben om een voltijdstudie te volgen, maar zichzelf graag verder willen ontwikkelen. Je volgt een dag in de week onderwijs. De dag waarop je lessen volgt varieert per studiejaar. Daarnaast zul je vijftien tot twintig uur per week aan zelfstudie moeten besteden. Het is mogelijk dat eerder verworven competenties (door vooropleiding of relevante werkervaring) tot vrijstelling of studieduurverkorting leiden (de zgn. EVC-procedure). De examencommissie van de opleiding is verantwoordelijk voor de uiteindelijke erkenning van deze competenties. Met alle nieuwe deeltijdstudenten wordt een intakegesprek gevoerd, op basis waarvan een studiecontract wordt opgesteld. Onder Studieprogramma vind je globaal de inhoudelijke vakken die je in de vier studiejaren volgt. Samen met je mentor stel je uiteindelijk je definitieve studieroute vast.

Werkveld leraar Nederlands

Na het behalen van je diploma kun je aan de slag als tweedegraads leraar Nederlands op het vmbo, in de bve (beroepsonderwijs en volwasseneneducatie) en in de onderbouw havo en vwo. Buiten het onderwijs zijn er soms beroepsmogelijkheden, bijvoorbeeld in een functie in de media- en communicatiebranche.

Studievoorlichting

Wil je meer weten over de opleiding Leraar Nederlands? Neem dan contact op met de afdeling Studievoorlichting. Studievoorlichting is bereikbaar op studievoorlichting@hva.nl en (020) 599 5422.

Studiekeuze

Een studie kiezen heeft gevolgen voor je toekomst. Je wilt graag op de juiste plek te-rechtkomen, waar je het beste uit jezelf kunt halen. Daarvoor is het belangrijk dat je het studiekeuzeproces stap voor stap doorloopt. Zo onderzoek je interesses, talenten en de mogelijkheden voordat je een studie kiest. Betrek andere mensen, familie, vrienden en je loopbaanbegeleider op school bij je keuzeproces. Zij kunnen je zowel helpen om meer inzicht te krijgen in jezelf als in bepaalde opleidingen en beroepen. Kijk op www.hva.nl/hulpbijstudiekeuze voor hulp bij studiekeuze en ontdek welke stappen jij kunt zetten.