Hogeschool van Amsterdam

Beroepsmogelijkheden

Culturele en Maatschappelijke Vorming

Na het afronden van je opleiding ben je zelf een pionier in de wereld van cultuur en sociaal ondernemen. Want juist jij werkt over de grenzen van sectoren heen en gebruikt je netwerk slim. Je zet op het juiste moment je kennis in van veranderkunde, cultuur en ondernemen.

Je behoort tot de vernieuwers

Als CMV’er schaar je je in een lange traditie van ondernemende sociale idealisten. Vaak waren dat pioniers in veranderprocessen. Zij waren bijvoorbeeld de drijvende kracht achter de eerste openbare bibliotheken, de start van het jongerenwerk, het begin van sociaal ondernemen en de opkomst van community art.

Je bent nodig in de toekomst

Dialoog versterken, creativiteit aanwakkeren, participatie bewerkstelligen, sociale rechtvaardigheid verdedigen, de kracht van diversiteit tonen en duurzaamheid stimuleren: dit zijn de verbindende veranderingsprocessen die de samenleving van morgen hard nodig heeft. Als CMV’er draag jij hier op jouw eigen manier aan bij.

Werkvelden, functies en organisaties van CMV

Na je opleiding ben je een CMV-professional die weet hoe je mensen vooruit helpt en de kwaliteit van hun bestaan verbetert. Hieronder vind je een overzicht van de verschillende sectoren waarin je als CMV’er kunt gaan werken. Bekijk hiervoor ook de video ‘Het beroepsveld van CMV’.

 • categorale organisaties
 • politieke partijen
 • vakbonden
 • vrouwenorganisaties

 • centra voor amateurkunst
 • (culturele) fondsen
 • Productie huizen toegespitst op jongeren
 • jongerencentra
 • organisatie voor community art
 • poppodia
 • sociaal-artistieke projecten

 • cultuur scouts
 • cultuurbemiddeling
 • CJP
 • Kunstbende
 • musea
 • theaters
 • muziekscholen

 • 5 mei festival
 • antiracisme festival
 • conferenties, congressen en debatten
 • evenementenbureaus

 • internationale uitwisseling

 • jongerenorganisaties van politieke partijen
 • scouting Nederland

 • buurt en wijkbeheer
 • bewonersparticipatie
 • culturele evenementen
 • integratie
 • lokaal (sociaal) beleid

 • fair trade
 • milieu organisaties
 • natuurorganisaties en -educatie

 • brede school
 • CKV projecten
 • inburgering
 • maatschappelijke stages
 • ROC’s
 • volwasseneneducatie
 • weekend school
 • vrijwilligers
 • zelfstandig ondernemer

 • humanistische organisaties
 • kerken, moskeeën
 • Youth for Christ

 • sporteducatie (bijvoorbeeld bij lokale overheid)
 • sportverenigingen en -organisaties

 • buurt- en wijkcentra
 • dorpshuizen
 • jongerenwerk
 • ‘Kulturhusen’
 • opbouwwerk
 • stagemakelaar
 • Stichting Welzijn
 • Stichting Welzijn Ouderen

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 18 juli 2017

CMV aan de HvA: studenten aan het woord