Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma

Culturele en Maatschappelijke Vorming

Hóe je bij ons leert wat je nodig hebt, hangt grotendeels van jou af. Gaandeweg de opleiding kies je namelijk steeds meer je eigen route.

Hier zijn drie redenen voor:

Een ondernemende houding is essentieel voor je latere werk. Daarbij hoort het vermogen om regie en verantwoordelijkheid te nemen over je eigen projecten en initiatieven. Wij helpen je om die professionele, pro-actieve houding te ontwikkelen. Door jou te begeleiden in het maken van je eigen keuzes, door je leergierigheid te stimuleren én door te benadrukken dat jouw studie een persoonlijk project is.

Onze ervaring leert dat studenten betere vakmensen worden als zij een opleiding op maat krijgen. En maatwerk is alleen te verkrijgen als elk van die studenten zowel reflecteert op de eigen ontwikkeling als meebeslist over de route die daarbij past. Uiteraard bieden we wel een kader waarbinnen je jouw keuzes kunt maken, heb je begeleidende gesprekken met docenten en houden we samen met jou in de gaten dat je op niveau blijft.

Interactie, co-creatie en ondernemend onderwijs. Niet alleen studenten hebben er baat bij; ook de opleiding wordt er telkens beter door. Wij ontdekken zo immers wat studenten willen, zoeken, kunnen en lastig vinden. Met die kennis verrijken we ons aanbod en komen we tot niet-traditionele keuzes. Zo krijg je bij ons een aanzienlijk deel van je studiepunten pas na een assessment: een gesprek met twee docenten die jou voorbereiden op je professionele beroepspraktijk.

Je krijgt meteen praktijkervaring

Je staat bij ons direct met de voeten in de modder; je gaat vanaf dag één aan de slag. De opleiding is praktijkgericht.

De praktijkplekken zoek je zelf: jij bent immers de regisseur van je opleiding. Wij kunnen op jouw verzoek ondersteuning bieden vanuit ons netwerk. Je werkt op het gebied van jouw voorkeur of je doet ervaring op juist op zoveel mogelijk verschillende plekken.

Zo ontwikkel je je netwerk en leer je meteen je toekomstige werkpraktijk kennen.Je kunt makkelijk een koppeling maken tussen de theorie die je leert en de praktijk. Ook kun je vanuit deze praktijkervaring zinvolle vragen stellen aan je docenten.

Je kunt extra kennis opdoen

Het leren stopt niet als je je praktijkplek verlaat of het (virtuele) leslokaal uitloopt. We organiseren regelmatig masterclasses en themabijeenkomsten.

  • dat we ze altijd organiseren in co-creatie met studenten, alumni en praktijkinstellingen;
  • ze nooit verplicht zijn (maar wel steevast interessant);
  • je ontmoet er medestudenten, docenten, deskundigen en mensen uit het werkveld;
  • je bespreekt elke keer weer een actuele maatschappelijke kwestie. Denk bijvoorbeeld aan vraagstukken over vluchtelingen, mensenrechten, diversiteit, terreurdreiging, radicalisering en het belang van kunst, cultuur en creativiteit.

Om je CMV competenties te verwerven heb je toegang tot een brede leeromgeving. Naast begeleiding, coaching, beoordeling, praktijkopdrachten en kernonderwijs is er ook een breed aanbod aan aanvullende onderwijsprogramma’s. Je kunt vrij kiezen om je voor deze programma’s in te schrijven. Hierbij krijg je ondersteuning van je studieloopbaanbegeleider. 

Enkele voorbeelden van aanvullende onderwijsprogramma’s zijn:

Eeuwig Jong

Muziek speelt een belangrijke rol in de vorming van jeugd(sub)culturen en andersom speelt de jeugd ook zijn rol in de ontwikkeling van muziek. Dit vak gaat over hoe deze geschiedenis vandaag de dag nog invloed uitoefent op de vorming van jongeren en muziek. 
‘Eeuwig Jong’ biedt een kennismaking met de meest belangrijke en spectaculaire jeugdbewegingen van de 20ste eeuw. In verschillende jeugdculturen staan een aantal kenmerken centraal: vorming van eigen denkbeelden of levensstijl, expliciete of impliciete kritiek op de maatschappij en cultuur van eerdere generaties, diepe vriendschappen en soms ook massale regeloverschrijdingen. 

Fondsenwerving 

Als je als cultureel-maatschappelijk ondernemer je dromen wilt realiseren is het van groot belang dat je weet hoe je je plannen kunt financieren. Bij dit vak leer je welke fondsen belangrijk zijn, wat de werkwijze is van deze fondsen en hoe je een fondsaanvraag schrijft. Daarnaast wordt aandacht besteed aan actuele ontwikkelingen op dit gebied, zoals crowdfunding.

Waarden van culturen

Bij dit vak krijg je inzicht in de historische en culturele wortels van het eigen denken over cultuurverschillen en waardeoordelen daarover. Je leert over de achtergrond en aard van cultuurrelativisme en bepaalt een eigen houding hierin. Je ontwikkelt een houding die gebaseerd is op respect voor andere culturen dan die van de eigen (sub)cultuur, zonder dat je daarbij je eigen wezenlijke waarden verloochent.

Educatie

Bij het vak ‘Educatie’ verdiep je je in diverse theorieën en visies over leren. Je eigen interesses en vraagstellingen zijn hierbij leidraad en die werk je verder uit. In onze kennissamenleving gaat het niet alleen om arbeid, maar veel breder om het verbeteren van creatieve vermogens om tot oplossingen van allerlei vraagstukken te komen. Je leert bij dit vak  hoe je mensen ondersteunt bij breder denken. Denk bijvoorbeeld aan het leren inleven in anderen, samenleven, jezelf beter leren kennen en leren om te leren.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 2 september 2016