Hogeschool van Amsterdam

Onderzoek

Culturele en Maatschappelijke Vorming

De wereld om ons heen verandert voortdurend en met een onderzoekende houding en de juiste onderzoeksvaardigheden ben je in staat om je vakkennis op peil te houden en je handelen aan te passen aan nieuwe kennis en veranderende inzichten.

Lectoraat CMV

CMV heeft een eigen lectoraat onder leiding van drs. Eltje Bos: het lectoraat Culturele en Sociale Dynamiek. Binnen het lectoraat wordt onderzoek gedaan naar belangrijke actuele thema’s, zoals bewoners gestuurde wijkontwikkeling en sociaal ondernemerschap. Het lectoraat en de opleiding werken intensief samen.

Kenniscentrum AKMI

Het onderzoek van Maatschappij en Recht vindt plaats in het Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie. Hier werken docenten en onderzoekers samen met onderwijs en beroepspraktijk aan het vinden van oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Studenten werken mee aan het onderzoek of volgen een minor waarin de resultaten van het onderzoek worden gedeeld.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 18 juli 2017