Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma - Jaar 4

Culturele en Maatschappelijke Vorming

In het laatste jaar van de opleiding volg je een minor naar keuze en werk je aan de praktijkopdracht Ondernemen & Innoveren en het daarbij behorende onderwijs.

Afstudeeropdracht Ondernemen & Innoveren

Met de opdracht Ondernemen & Innoveren leg je in de eindfase van je opleiding de basis voor je ontwikkeling als beginnend professional. Je kiest voor een opdracht bij een opdrachtgever of een zelfstandig traject richting een onderneming waarbij je een extern deskundige als raadgever betrekt.

In deze opdracht komt alles samen: denken en doen, strategisch en tactisch handelen, initiatief tonen, maar ook onbetreden paden verkennen en waar nodig aanleggen. Je laat zien dat je bewuste keuzes maakt in een complexe omgeving, en dat je deze keuzes ook kunt verantwoorden. Je omgeving hierbij is breed: je opdrachtgever of raadgever, de betrokken deelnemers, de opleiding en het forum van mede-professionals, financiers en beleidmakers.

Na het afronden van de opdracht ga je op assessment waar je een integraal verhaal over jouw ontwikkeling tot beginnend professional laat zien. Hierbij geef je aan hoe jij je als beginnend professional positioneert en hoe je dat verantwoord. Je kunt deze opdracht individueel of in een groepje uitvoeren. De periode is 3 tot 5 maanden, 2 tot 3 dagen per week.

Minor

Een minor is een keuzeprogramma ter verbreding en verdieping van je studie en duurt een halfjaar. Je kiest de minor waarmee jij je wilt profileren en je ambities kunt verwezenlijken. Je kunt een minor volgen bij CMV, maar je kunt ook een minor kiezen bij een van de andere opleidingen van de HvA of bij een andere hogeschool in binnen- of buitenland. Interessante minoren die je kunt volgen zijn:

  • Jongerenwerk in de Grote Stad
  • Promoting Human Rights in Urban Communities (internationale minor)
  • Young Professionals program Amsterdam (honours minor)
  • Coaching in de Werkcontext
  • Diversiteit in de Stad
  • Ondernemerschap
  • doorstroomminor Sociaalwetenschappelijk Onderzoek; deze minor bereid je voor op een schakeltraject naar een master aan de UvA. 

Sommige minoren hebben instapvoorwaarden. Kijk voor meer informatie en een overzicht van de minoren op hva.nl/minoren.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 18 juli 2017