Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma - Jaar 4

Culturele en Maatschappelijke Vorming

In het laatste jaar van de opleiding volg je een minor naar keuze en werk je aan de praktijkopdracht Ondernemen & Innoveren inclusief het daarbij behorende onderwijs.

Minor en afstuderen

Afstudeeropdracht Ondernemen & Innoveren

Met de opdracht Ondernemen & Innoveren leg je in de eindfase van je opleiding de basis voor je ontwikkeling als beginnend professional. Je kunt hierbij kiezen voor een opdracht bij een opdrachtgever of een zelfstandig traject richting een onderneming waarbij je een extern deskundige als raadgever betrekt.

In deze opdracht komt alles samen: denken en doen, strategisch en tactisch handelen, initiatief tonen, maar ook onbetreden paden verkennen en waar nodig aanleggen. Je laat zien dat je bewuste keuzes maakt in een complexe omgeving, en dat je deze keuzes ook kunt verantwoorden (legitimeren). Je omgeving zien we hierbij breed: je opdrachtgever of raadgever, de betrokken deelnemers, de opleiding en het forum van mede-professionals, financiers en beleidmakers.

Na het afronden van de opdracht ga je op assessment waar je een integraal verhaal over jouw ontwikkeling tot beginnend professional laat zien. Hierbij geef je aan hoe jij je als beginnend professional positioneert en hoe je dat verantwoord. 

Duur: 3 tot 5 maanden, 2 tot 3 dagen per week, individueel of met een groepje.

Minor

Je kiest de minor waarmee jij je wilt profileren en je ambities kunt verwezenlijken. Een minor is een keuzeprogramma ter verbreding en verdieping van je studie en duurt een halfjaar. Je kunt een minor volgen bij CMV, maar je kunt ook een minor kiezen bij een van de andere opleidingen van de HvA of bij een andere hogeschool in binnen- of buitenland. Interessante minoren die je kunt volgen zijn:

  • Jongerenwerk in de Grote Stad
  • Kracht van Cultuur
  • Promoting Human Rights in Urban Communities (internationale minor)
  • Young Professionals program Amsterdam (honours minor)
  • Training en Coaching
  • Diversiteit in de Stad
  • Ondernemerschap
  • doorstroomminor Sociaalwetenschappelijk Onderzoek; deze minor bereid je voor op een schakeltraject naar een master aan de UvA. Meer informatie vind je bij verder studeren.

Sommige minoren hebben instapvoorwaarden. Kijk voor meer informatie en een overzicht van de minoren op www.hva.nl/minoren.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 2 september 2016