Hogeschool van Amsterdam

Studieprogramma - Jaar 2 en 3

Culturele en Maatschappelijke Vorming

Na succesvolle afronding van de propedeuse ga je verder naar de hoofdfase, die bestaat uit het tweede, derde en vierde studiejaar.

Bij CMV richt je je eigen studieprogramma in. Je bent zelf verantwoordelijk voor de vakken en opdrachten die je kiest. In de hoofdfase lopen praktijkopdrachten als een rode draad door de opleiding.

Praktijkopdrachten en theorie

De hoofdfase van de opleiding CMV bestaat uit een combinatie van theorie en praktijkopdrachten (stages). Gedurende het hele studiejaar werk je voor een opdrachtgever uit de beroepspraktijk. Om dit goed uit te voeren volg je daarnaast onderwijs in de benodigde theorie en vaardigheden.

In het kernonderwijs krijg je ondersteuning door middel van practica en werkgroepen. Hier oefen je met verschillende methodieken en wissel je informatie uit over welke stappen je kunt nemen in jouw individuele (of groeps)proces.

Jaar 2

Het tweede jaar staat in het teken van de opdracht: Team, Onderzoek en Programma (TOP). Hierbij werk je in opdracht van een maatschappelijke organisatie een probleem of vraag uit en ontwikkel je een oplossing of antwoord op die vraag in de vorm van een programma of activiteit. Je doet onderzoek naar een maatschappelijk vraagstuk en je vertaalt dat naar de praktijk: hoe kan een aanpak, activiteit, project beter of anders? Je creëert draagvlak en laat zien dat je ondernemingszin hebt. De opdracht duurt 7 tot 8 maanden, 2 tot 3 dagen per week waarvan minimaal een dag bij de organisatie. Je werkt in een groepje van 3 tot 5 medestudenten.

Jaar 3

In het derde jaar werk je aan de praktijkopdracht ‘Werken in een Organisatie – Ondernemen en Professionaliseren (WinO). Binnen deze opdracht zet je je langdurig en intensief in voor een organisatie. Het kennen en ervaren van de rol van de CMV professional staat centraal tijdens deze opdracht. Je maakt je eigen leer- en werkplan waarin je beschrijft hoe je bijdraagt aan uitvoering van doelen van de organisatie en je eigen competentieontwikkeling. Je krijgt ondersteunend onderwijs in de vorm van trainingen, zoals bijvoorbeeld Projectmanagement. Deze individuele opdracht voer je uit gedurende 6 tot 8 maanden, 4 dagen per week.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 18 juli 2017