Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

Culturele en Maatschappelijke vorming

Je bent toelaatbaar tot de duaalopleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming als je in het bezit bent van een havo-, vwo- of mbo-diploma op niveau 4, of een vergelijkbaar buitenlands diploma. Ook een havo- of vwo-diploma oude stijl geeft recht op toelating. Er gelden geen specifieke aanvullende profieleisen.

Alleen studenten met een diploma voorzien van een datum voor 1 september worden toegelaten tot de opleiding.

Onbetaald of betaald werk

Duaal leren is met name voor studenten die inkomensafhankelijk zijn, een ideale vorm van onderwijs. Maar de voorwaarde voor het hebben van minimaal 18 uur betaald werk is vaak een struikelblok om de opleiding te gaan volgen. In de praktijk blijkt het moeilijk te zijn om een betaalde baan te vinden die relevant is voor de opleiding. Zeker als je niet uit het vakgebied komt.

Daarom is het ook mogelijk om met onbetaald werk of werk waar een kleine vergoeding tegenover staat, te starten met de duale opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming. Zeker voor mensen onder de 30 jaar is dit aantrekkelijk, omdat je ook nog gebruik kunt maken van studiefinanciering als je daar nog recht op hebt.

Heb je een buitenlands diploma, dan kun je de afdeling Studentenzaken vragen je diploma te waarderen. Het vereiste taalvaardigheidniveau is dat van Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, programma 2 (NT2). Meer informatie over de diplomawaardering vind je op hva.nl/diplomawaardering.

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het 21+-toelatingsonderzoek.

Lees verder

Om je goed voor te bereiden op het 21+ toelatingsexamen kun je een voorbereidende cursus volgen bij de Hogeschool van Amsterdam. Zo’n cursus ondersteunt en stimuleert je bij het leren van de lesstof voor het 21+ toelatingsexamen.

Als je de opleiding CMV wilt volgen is het belangrijk dat je de Nederlandse taal beheerst in woord en schrift. CMV is een opleiding waarbij je veel moet lezen. Dit vereist dan ook dat je goed begrijpend kunt lezen. Heb je moeite met taal, dan adviseren we je om je daarin te oefenen voordat je je bij CMV aanmeldt.

Om als buitenlandse student toegelaten te worden geldt daarom de eis dat je naast een (gelijkwaardig buitenlands) diploma in het bezit bent van het Diploma Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, NT2-II. De Hogeschool van Amsterdam neemt het toelatingsexamen NT2-II niet af. Meer informatie vind je onder  Staatsexamen Nederlands.

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 18 juli 2017