Hogeschool van Amsterdam

Toelatingseisen

Culturele en Maatschappelijke vorming

Je bent toelaatbaar tot de duaalopleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming als je in het bezit bent van een havo-, vwo- of mbo-diploma op niveau 4, of een vergelijkbaar buitenlands diploma. Ook een havo- of vwo-diploma oude stijl geeft recht op toelating. Er gelden geen specifieke aanvullende profieleisen.

Let op! Alleen studenten met een diploma voorzien van een datum voor 1 september worden toegelaten tot de opleiding.

Onbetaald of betaald werk

Duaal leren is met name voor studenten die inkomensafhankelijk zijn, een ideale vorm van onderwijs. Maar de voorwaarde voor het hebben van minimaal 18 uur betaald werk is vaak een struikelblok om de opleiding te gaan volgen. In de praktijk blijkt het moeilijk te zijn om een betaalde baan te vinden die relevant is voor de opleiding. Zeker als je niet uit het vakgebied komt.

Daarom is het ook mogelijk om met onbetaald werk of werk waarbij een kleine vergoeding tegenover staat, te starten met de duale opleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming. Zeker voor mensen onder de 30 jaar is dit aantrekkelijk, omdat je ook nog gebruik kunt maken van studiefinanciering als je daar nog recht op hebt.

Extra toelatingsmogelijkheden

21 jaar of ouder

Voldoe je niet aan de toelatingseisen en ben je 21 jaar of ouder, dan kun je deelnemen aan het 21+-toelatingsonderzoek.

Beheers je de Nederlandse taal onvoldoende?

Het is belangrijk dat je de Nederlandse taal goed beheerst. Niet alleen om het onderwijs goed te volgen, maar ook met het oog op jouw toekomstige beroep. Je moet kunnen onderhandelen met instanties, overleg voeren met collega's en hulpverlening bieden aan cliënten. Om als buitenlandse student toegelaten te worden tot één van onze opleidingen geldt daarom de eis dat je naast een passend buitenlands diploma in het bezit bent van een NT2-certificaat.In geval je één van beide onderdelen niet hebt, dan gelden de volgende voorwaarden.

  • Jouw buitenlandse diploma is onvoldoende en je beschikt ook niet over een NT2-certificaat. Dan moet je de toelatingsexamens én een NT2-toets afleggen bij Studentenzaken.
  • Jouw buitenlandse diploma is voldoende, maar je beschikt niet over een NT2-certificaat. Dan moet je een NT2-toets afleggen bij Studentenzaken.
  • Jouw buitenlandse diploma is onvoldoende, maar je beschikt wel over een NT2-certificaat. Dan moet je de toelatingsexamens afleggen.

Vrijstelling

Je krijgt vrijstelling voor de NT2-toets wanneer je het certificaat voor anderstalige aspirant-studenten hbo in Amsterdam hebt behaald van Studentenzaken. In deze cursus wordt de Nederlandse taal onderwezen in combinatie met een aantal vakken gericht op de sociale studies. Meer informatie vind je op Studentenzaken .

Gepubliceerd door  Faculteit Maatschappij en Recht 21 juli 2016